Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Asystent nauczyciela

Zrzut ekranu 2021 10 14 112504

-> ZAPISZ SIĘ <-

Nauczysz się

Na szkoleniu ,Asystent nauczyciela" nauczysz się:

 • wspierać nauczyciela przedszkolnego w sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz czynnościach porządkowych,
 • wspierać nauczyciela przedszkolnego w trakcie zajęć dydaktycznych.
 • pielęgnować i zaspokajać potrzeby dziecka w różnych okresach rozwoju,
 • stymulować rozwój i organizować czas wolny dzieciom,
 • kształtować prawidłowe nawyki, zachowania i cechy osobowościowe,
 • udzielać wsparcia i pomocy w sytuacji kryzysowej,
 • udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

Grupa docelowa

Uczestnikami kursu mogą być wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego, które ukończyły co najmniej szkołę podstawową lub gimnazjum.

Kandydatów na kurs powinny cechować:

 • predyspozycje osobowościowe do pracy z dzieckiem,
 • otwarcie na kontakt z drugim człowiekiem,
 • empatia oraz gotowość do udzielania pomocy i wsparcia,
 • kreatywność i pomysłowość w działaniu.

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia prowadzone będą w Ośrodku Kszatłcenia Zawodowego w Giżycku, w małych kameralnych grupach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Sposób realizacji może ulec zmianie ze względu na sytuacę epidemiologiczną w kraju.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie "Asystent nauczyciela” będzie trwało 110 godzin lekcyjnych.

Zajęcia będą odbywały się kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, z uwzględnieniem kilku sobót.

Ostateczne godziny spotkań zawsze ustalane są z kursantami na klika dni przed szkoleniem.

Kontakt z nami

Opiekun szkolenia:

Weronika Melnyk

e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 429 12 99

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje

zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN,

potwierdzającego uzyskanie kompetencji zawodowych.