Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Obsługa autoklawu

autoklaw

Zyskaj kwalifikacje w zakresie obsługi autoklawu

w cenie najniższej na rynku ! 

 KLIK ->  ZAPISZ SIĘ  <- KLIK

Wykorzystujesz w swojej pracy narzędzia wymagające sterylizacji?

Ten kurs jest dla Ciebie!

Nauczysz się

Szkolenie "Obsluga autoklawu" ma na celu:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania czynności obsługowych i podstawowych czynności konserwacyjnych na autoklawach, a także przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji autoklawów, zgodnie z wymogami przepisów ustawy – Prawo energetyczne oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-łecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Program kursu zawiera następujące treści:

  • Eksploatacja autoklawów – podstawowe przepisy prawne.
  • Bhp i ochrona ppoż.
  • Wymiana ciepła – podstawowe pojęcia i definicje. AKP i automatyka w parowych sterylizatorach medycznych.
  • Przeznaczenie, budowa i zasada działania autoklawówparowych sterylizatorów medycznych.
  • Obsługa i bieżąca konserwacja parowych sterylizatorów medycznych.

Grupa docelowa

Kurs obsługa autoklawu skierowany jest do:

  • osób zamierzających zajmować się eksploatacją autoklawówparowych sterylizatorów medycznych o pojemności komór sterylizacyjnych od 5 do ok. 1000 litrów.

W szczególności zapraszamy na kurs kosmetyczki, pracowników salonów tatuaży, stomatologów, weterynarzy, pielęgniaki i inne grupy zawodowe wykorzystujące w swojej pracy narzędzia wymagajace sterylizacji.

Grupa wiekowa: 18+

Sposób realizacji szkolenia

  • ONLINE - Część teoretyczna odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem darmowych platform online. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione kursantom zgodnie z planem szkolenia na darmowych platformach online m. in. Aplikacji Google: Meet, Cllasroom. Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów na platformie edukacyjnej, osiągalnych przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką, mikrofonem i stabilnym podłączeniem do Internetu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu realizacji szkolenia w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Prowadzący

Trener posiadający kwalifikacje niezbędne do obsługi autoklawu. Od 2005 r. prowadzi zajęcia na kursach z zakresu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie z „Obsługa autoklawu” trwa 15 godzin lekcyjnych.

Ostateczne godziny spotkań zawsze ustalane są z kursantami na klika dni przed szkoleniem.

Kontakt z nami

Opiekun szkolenia:

Weronika Melnyk

e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 429 12 99

Zapisz się <- klik

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje

zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN,

potwierdzające uzyskanie kompetencji zawodowych

oraz świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji autoklawu.

(w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego).