Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Opiekunka dziecięca

opiekunka_dziecięca_w_żłobku_ZDZ

klik -> ZAPISZ SIĘ <- klik

Nauczysz się

Na szkoleniu ,,Opiekunka dziecięca" nauczysz się podstawowych zadań opiekunki. Jednym z najważniejszych aspektów tej pracy jest pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców.

Opiekunka wykonuje również codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka i odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Do kolejnych zadań opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery. Najczęściej od opiekunki oczekuje się takiego doboru zabaw czy zajęć ruchowych, które będą rozwijać zdolności psychomotoryczne dziecka i wpłyną na jego prawidłowy rozwój.

Grupa docelowa

Uczestnikami kursu mogą być wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy w zakresie opiekunki dziecięcej domowej, które co najmniej ukończyły szkołę podstawową lub gimnazjum.

Kandydatów na kurs powinny cechować:

  • predyspozycje osobowościowe do pracy z dzieckiem,
  • otwarcie na kontakt z drugim człowiekiem,
  • empatia oraz gotowość do udzielania pomocy i wsparcia,
  • kreatywność i pomysłowość w działaniu.

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia prowadzone będą w Ośrodku Kszatłcenia Zawodowego w Giżycku, w małych kameralnych grupach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Sposób realizacji szkoleń zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym

Czas trwania szkolenia

Szkolenie z „Opiekunka dziecięca” będzie trwało 110 godzin lekcyjnych.

Zajęcia będą odbywały się kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, z uwzględnieniem kilku sobót.

Ostateczne godziny spotkań zawsze ustalane są z kursantami na klika dni przed szkoleniem.

Kontakt z nami

Opiekun szkolenia:

Weronika Melnyk

e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 429 12 99

 

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje

zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN,

potwierdzającego uzyskanie kompetencji zawodowych.