Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Język angielski militarny Poziom 2 wg STANAG 6001

kurs stanag 2 Giżycko min

Kursy STANAG 6001 to kursy skierowane do żołnierzy i cywilnych pracowników wojska oraz dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowych oraz na kursy oficerskie.

Prowadzimy je na dwóch poziomach zaawansowania, pierwszym (podstawowym) i drugim (średniozaawansowanym), które są dostosowane do standardów NATO.

KLIK-> ZAPISZ SIĘ <- KLIK

Nauczysz się

Celem nauczania języka angielskiego wg STANAG 2 jest opanowanie języka na poziomie średniozaawansowanym (2222).

Zakres materiału obejmuje cztery sprawności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

Egzaminy STANAG 6001 stanowią potwierdzenie kwalifikacji językowych w resorcie obrony narodowej, a także uznawane są w procesie rekrutacyjnym kandydatów ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowych lub na kursy oficerskie.

Grupa docelowa

Kurs STANAG 6001 na poziomie 2222 skierowane są dla żołnierzy i cywilnych pracowników wojska oraz dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowych oraz na kursy oficerskie.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób dorosłych, które muszą opanować język obcy w krótkim czasie.

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia realizowane będą

  • STACJONARNIE - w Ośrodku Kszatałcenia Zawodowego w Giżycku w małych kameralnych grupach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności

Sposób realizacji szkoleń zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Prowadzący

Prowadzący zajęcia posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe. Charakteryzuje go również zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz specjalizacja w swojej dziedzinie. Jest czynnym nauczycielem języka angielskiego.

Lektor posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w wojsku.

Czas trwania kursu

Kurs STANAG 6001 na poziomie 2 trwa 180 godzin, w tym 100 godzin tematyki ogólnej i 80 godzin wojskowej.

Zajęcia będą odbywały się 4 razy w mesiącu (w sobotę i niedzielę), po 6 godzin dziennie.

Kontakt z nami

Opiekun szkolenia:

Weronika Melnyk

e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 429 12 99

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie

o ukończeniu kursu według wzoru MEN

oraz zdaje egzamin państwowy w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

potwierdzony CERTYFIKATEM.