Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych

BHP pracowników na stanowiskach robotniczych ZDZ OKZ Giżycko

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powinni wykonać szkolenie okresowe BHP nie rzadziej niż raz na 3 lata,

a na stanowiskach pracy na, których wykonywane są prace wiążące się ze szczególnymi zagrożeniami - raz do roku.

Pracodawco przygotuj swojego pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy!

 

 

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje

zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN.

Nauczysz się

Podczas szkolenia kursanci zaktualizują i uzupełnią wiedzę oraz umiejętności, w szczególności z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Zakres tematyczny szkolenia BHP:

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Okoliczności i przyczyny charakterystyczne dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Grupa docelowa

 • Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.
 • Grupa wiekowa: 18+

Sposób realizacji szkolenia

 • online - Mając na uwadzę sytuację epidemiologiczną zajęcia odbędą się zdalnie z wykorzystaniem darmowych platform online. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką, mikrofonem i stabilnym podłączeniem do Internetu. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione kursantom zgodnie z planem szkolenia na darmowych platformach online m. in. Aplikacji Google: Meet, Cllasroom, Moodle, Skype. Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów na platformie edukacyjnej, osiągalnych przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 • stacjonarnie - z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Sposób realizacji szkoleń zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Prowadzący

Prowadzący zajęcia posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz wyższe uprawnienia instruktorskie. Na co dzień, w sposób praktyczny, rozwiązuje rzeczywiste zagadnienia związane z tematyką kursu. Od 10 lat pracuje na stanowisku specjalisty do spraw BHP.

Wieloletnia współpraca utwaliła nas w przekonaniu, że jest to osoba wykwalifikowana i kompetentna, posiadajaca doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz referencje od poprzednich uczestników danego szkolenia.

Czas trwania kursu

Kurs obejmuje 8 godzin wykładów.

Możliwość zorganizowania szkolenia BHP w ciągu jednego dnia.

Ostateczne godziny spotkań zawsze ustalane są z kursantami na klika dni przed szkoleniem.

Kontakt z nami

Opiekun szkolenia:

Weronika Melnyk
e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl
tel. 87 429 12 99

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje

zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN.