Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Podstawy rachunkowości

Kurs rachunkowości ZDZ OKZ Giżycko

klik -> ZAPISZ SIĘ - klik

Planujesz rozpocząć pracę w księgowości ale nie wiesz od czego zacząć? 

Kurs" Podstawy rachunkowości" umożliwi Ci uzyskanie, uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Nauczysz się

Umiejętności jakich staramy się nauczyć kursantów to przede wszystkim samodzielność w wykonywanych czynnościach księgowych. Wynika to z dużej ilości zajęć praktycznych i ćwiczeń. Przedstawione zostaną niezbędne zagadnienia jakie powinien znać i wykonywać każdy księgowy.

Uczestnik po ukończeniu kursu:

 • potrafi określić i opisać zasoby majątkowe,  źródła ich finansowania w jednostce organizacyjnej,

 • umie: dobrać  rodzaj (formę) i termin przeprowadzenia inwentaryzacji do składników aktywów i pasywów, sporządzić  bilans tej jednostki na dzień kończący rok obrotowy oraz zaproponować metody przeprowadzenia analizy finansowej, które może wykorzystać jednostka organizacyjna w oparciu o sporządzony bilans;

 • potrafi  księgować operacje gospodarcze na kontach bilansowych i wynikowych księgi głównej i kontach ksiąg pomocniczych; 

 • potrafi interpretować zapisy księgowe oraz otwierać i zamykać konta.

Zakres tematyczny:

 • Zasady prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 • Majątek i kapitały jednostki organizacyjnej.

 • Rachunek kosztów.

 • Dokumentacja księgowa.

 • Ewidencja księgowa w programie finansowo-księgowym.

Grupa docelowa

Kurs "podstawy rachunkowości" jest adresowany do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem/uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Ponadto skierowany jest zarówno do osób, które nie miały styczności z pracą w zawodzie księgowego jak i osób, które chcą pogłębić aktualną wiedzę.

Wachlarz stanowisk związanych z księgowością jest bardzo duży. Przygotowujemy słuchacza teoretycznie i praktycznie do podjęcia zatrudnienia m. in. na stanowiskach: księgowych w małych jednoosobowych firmach jak i dużych spółkach, pracownika w biurach rachunkowych i wiele innych.

Sposób realizacji szkolenia

 • ONLINE - Część teoretyczna odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem darmowych platform online, praktyczna natomiast odbędzie się w naszym Ośrodku w małych, kameralnych grupach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką, mikrofonem i stabilnym podłączeniem do Internetu. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione kursantom zgodnie z planem szkolenia na darmowych platformach online m. in. Aplikacji Google: Meet, Cllasroom, Moodle, Skype. Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów na platformie edukacyjnej, osiągalnych przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 • STACJONARNIE - Częśc praktyczna natomiast odbędzie się w naszym Ośrodku, w małych kameralnych grupach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności

Sposób realizacji szkoleń ostatecznie zależał będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

W zależności od zagadnień prowadzący będzie dostosowywać sposoby osiągania założonych celów m.in. poprzez:

 1. prowadzenie zajęć w formie wykładów,

 2. prowadzenie zajęć metodą ćwiczeń ,

 3. prowadzenie zajęć metodą projektów,

 4. wdrożenie metody dyskusji związanej z wykładem, mającej na celu wyjaśnianie bieżących wątpliwości uczących się, co do tez i sformułowań zawartych w wykładzie oraz uzyskiwanie od nich informacji zwrotnej dotyczącej zrozumienia treści. 

Prowadzący

Prowadzący zajęcia posiada 25- letnie doświadczenie zawodowe oraz wyższe uprawnienia instruktorskie. Jest bezwzględnym specjalistą w zakresie księgowości oraz ekonomii przedsiębiorstw. W ostatnich latach przeprowadził m. in. szkolenia z zakresu : "Elementy księgowości", "Podstawy księgowości z obsługą kadr i płac", "ABC przedsiębiorczości - zarządzanie małą firmą", "Prowadzenie rachunkowości" i wiele innych. Cieszy się nie tylko dobrą opinią wśród kursantów ale także skutecznością w swoich działaniach, podczas przeprowadzonych zajęć większość z nich została ukończona ze 100% zdawalnością egzaminów zarówno wewnętrznych jak i państwowych.

Wieloletnia współpraca utwaliła nas w przekonaniu, że jest to osoba wykwalifikowana i kompetentna, posiadajaca doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Czas trwania kursu

Kurs "Podstawy rachunkowości" będzie trwał 180 godzin. 

Zajęcia będą odbywały się kilka razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych, z uwzględnieniem kilku weekendów.

Ostateczne godziny spotkań zawsze ustalane są z kursantami na kilka dni przed szkoleniem.

Kontakt z nami

Opiekun szkolenia:

Weronika Melnyk
e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl
tel. 87 429 12 99

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje

zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN,

oraz ceryfikat  kwalifikacji zawodowych.