Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Prawo jazdy

kurs prawa jazdy ZDZ OKZ w Giżycku

 Zapraszamy do skorzystania z kursów prawa jazdy,

finansowanych z funduszy

Unii Europejskiej.

Musisz spełniać jeden z warunków uczestnictwa w projekcie:

 - Osoby w wieku 30+ lat

 - Osoby w wieku 15-29 lat

 

Organizujemy kursy prawa jazdy kategorii:

  • B,
  • B+E,
  • C,
  • C+E,
  • D,
  • D+E oraz
  • Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona.

Zgłoś się do nas i ciesz zaoszczędzonymi środkami finansowymi oraz nowymi kwalifikacjami!

Liczba miejsc ogranoczona, w przypadku większej ilości osób skontaktujemy się z wybranymi.

Kontakt z nami

Weronika Melnyk

e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 429 12 99

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

i uprawnia do kierowania pojazdami wybranej kategorii.