Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Opiekun osób starszych

Opiekun osób starszych ZDZ OKZ Giżycko

 klik -> ZAPISZ SIĘ <- KLIK

Opieka nad osobami starszymi to nie tylko praca, lecz prawdziwe powołanie. Sama chęć podjęcia opieki niestety nie wystarcza, by sprawować ją w odpowiedni sposób. Ważne są również specjalistyczne umiejętności, które umożliwią prawidłowe wykonywanie pracy.

Wiedzę z tego zakresu zdobędziesz podczas kursu opieki nad osobami starszymi zorganizowanego przez nasz Ośrodek!

Dodatkowo dopuszczamy możliwość rozszerzenia szkolenie o kurs języka niemieckiego.

Nauczysz się

Szkolenie „Opiekun osób starszych” ma na celu:

 • przygotowanie teoretyczne i praktyczne do opieki nad osobą starszą,
 • planowanie kompleksowej pomocy i opieki nad osobą starszą,
 • wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych, opiekuńczych oraz terapeutycznych,
 • udzielanie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego podopiecznemu.

Program kursu zawiera następujące treści:

 • podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych,
 • etykę w zawodzie opiekuna,
 • podstawy gerontologii, psychiatrii i psychologii,
 • wybrane zagadnienia prawne,
 • organizację pracy własnej opiekuna oraz zasady bhp,
 • dietetykę i przygotowanie posiłków dla seniora.

Grupa docelowa

Kurs opiekuna osób starszych skierowany jest do osób, które:

- pragną podjąć zatrudnienie w charakterze opiekuna,

- opiekują się osobami w podeszłym wieku,

- chcą podnieść swoje kompetencje i poszerzyć wiedzę związaną z daną tematyką.

Grupa wiekowa: 18+

Sposób realizacji szkolenia

 • ONLINE - Część teoretyczna odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem darmowych platform online. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione kursantom zgodnie z planem szkolenia na darmowych platformach online m. in. Aplikacji Google: Meet, Cllasroom, Moodle, Skype. Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów na platformie edukacyjnej, osiągalnych przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką, mikrofonem i stabilnym podłączeniem do Internetu.
 • STACJONARNIE - Częśc praktyczna natomiast odbędzie się w naszym Ośrodku, w małych kameralnych grupach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Podczas zajęć odbywały się będą pokazy, symulacje i ćwiczenia z wykorzystaniem fantomów.

Sposób realizacji szkoleń zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Prowadzący

Prowadzący szkolenie "Opiekun osób starszych" posiada kwalifikacje wyższe pedagogiczne. Dodatkowo posiada 10-letnie doświadczenie w sprawowaniu i koordynowaniu opieki nad osobami chorymi i starszymi. Współpracujemy ze sobą od 5 lat, przeprowadzilismy wiele kursów w danej tematyce. Opinie kursantów uświadomiły nas w przekonaniu, że trener ten jest osobą niezwykle kompetentną i zdecydowanym specjalistą w swojej branży.

Wykładowca przekazuje swoją wiedzę w sposób zrozumiały dla wszystkich, o czym świadczy 100% zdawalność egzaminu końcowego.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie z „Opiekuna osób starszych” trwa 80 godzin lekcyjnych.

Ostateczne godziny spotkań zawsze ustalane są z kursantami na klika dni przed szkoleniem.

Kontakt z nami

Opiekun szkolenia:

Weronika Melnyk

e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 429 12 99

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje

zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN,

potwierdzające uzyskanie kompetencji zawodowych.