Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD

Kurs autoCAD ZDZ Giżycko

KLIK -> ZAPISZ SIĘ <- KLIK

Kurs "Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD" to idealne wprowadzenie w świat projektowania!

Program AutoCad uchodzi w środowisku jako rozbudowany i trudny do nauczenia. My przełamiemy tą barierę i pokażemy Ci, że wystarczy odrobina samozaparcia, by poznać jego sekrety.

Nauczysz się

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • swobodnie posługiwać podstawowymi i zaawansowanymi funkcjami programu AutoCAD,
 • kreślić i modyfikować rysunki płaskie,
 • posługiwać się narzędziami do tworzenia i edycji brył oraz powierzchni przestrzennych,
 • przeglądać obiekty w przestrzeni,
 • tworzyć obiekty przestrzenne na podstawie rysunków płaskich,
 • generować dokumentację płaską obiektów bryłowych.

Szkolenie AutoCAD ma na celu uzyskanie, przez uczestników kursu, umiejętności tworzenia i edycji rysunków dwuwymiarowych (2D)  i przestrzennych (3D) w programie AutoCAD.

Kurs składa się z trzech modułów, różniących się stopniem zaawansowania:

 1. Podstawy pracy z programem AutoCAD
 2. AutoCAD – zaawansowane 2D
 3. AutoCAD – modelowanie przestrzenne 3D

Kolejność ich realizacji powinna być zgodna z numeracją, gdyż w drugim module wykorzystywane są pojęcia podstawowe, których znaczenie zostało wytłumaczone w pierwszym module.

Program szkolenia

Program nauczania kursu „Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD” zawiera następujące treści:

 1. Moduł I:
 • Układy współrzędnych
 • Nowy rysunek
 • Podstawowe obiekty – odcinek, linia, multilinia, polilinia, okrąg, łuki, elipsa, prostokąt, wielobok, pierścień, splajn,
 • Modyfikacje rysunku
 • Podstawy wprowadzania tekstów
 • Narzędzia służące do oglądania rysunku
 • Kreskowanie
 • Wprowadzenie do warstw
 • Bloki
 • Wymiarowanie
 1. Moduł II
 • Zaawansowane napisy i teksty
 • Rzutnie
 • Style wymiarowe
 • Style multilinii i punktu
 • Odległość, powierzchnia i współrzędne punktu
 • Narzędzia rysowania precyzyjnego
 • Wydruk
 • Centrum danych projektowych
 1. Moduł III
 • Układy współrzędnych
 • Rzutnie w przestrzeni modelu
 • Oglądanie rysunku 3D
 • Modelowanie bryłowe
 • Bryły złożone
 • Modyfikacje brył
 • Modelowanie krawędziowe i powierzchniowe
 • Wyświetlanie brył i ich parametry fizyczne
 • Rendering

Grupa docelowa

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które mają zamiar zawodowo lub amatorsko wykorzystywać program AutoCAD w zakresie komputerowego wspomagania projektowania, w szczególności:

 • konstruktorzy znający rysunek ręczny, którzy chcą przestawić się na rysowanie wspomagane komputerem,
 • kreślarze, architekci, osoby wykonujące rysunki budowlane,
 • uczniowie i studenci szkół technicznych,
 • osoby, które w swojej pracy wykonują, sprawdzają lub modyfikują jakiekolwiek rysunki konstrukcyjne.

Dodatkowo od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość pracy w systemie operacyjnym Windows na poziomie podstawowym.

Sposób realizacji szkolenia

 • ONLINE - Część teoretyczna odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem darmowych platform online, praktyczna natomiast odbędzie się w naszym Ośrodku w małych, kameralnych grupach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką, mikrofonem i stabilnym podłączeniem do Internetu. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione kursantom zgodnie z planem szkolenia na darmowych platformach online m. in. Aplikacji Google: Meet, Cllasroom, Moodle, Skype. Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów na platformie edukacyjnej, osiągalnych przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • STACJONARNIE - Częśc praktyczna natomiast odbędzie się w naszym Ośrodku, w małych kameralnych grupach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności

Sposób realizacji szkoleń zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Prowadzący

Prowadzący zajęcia posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, "Techniki multimedialne", "Administracja sieciami komputerowymi", "Mechatroniki, diagnostyki i rzeczoznawstwa samochodowego", "Mechatroniki w Kształceniu Zawodowym". Stale podnosi swoje kwalifikacje oraz ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć komputerowych, warsztatów informatycznych. Charakteryzuje go zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz jest bezwzględnym specjalistą w swojej dziedzinie.

Na co dzień, w sposób praktyczny, rozwiązuje rzeczywiste zagadnienia związane z tematyką kursu. Wieloletnia współpraca utrwaliła nas w przekonaniu, że jest to osoba wykwalifikowana i kompetentna, posiadająca doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz referencje od poprzednich uczestników danego szkolenia.

Czas trwania kursu

Kurs "Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD" będzie trwał 74 godziny, w tym:

- 38 godzin moduł I,

- 18 godzin moduł II,

- 18 godzin moduł III.

Zajęcia będą odbywały się kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, z uwzględnieniem kilku sobót.

Ostateczne godziny spotkań zawsze ustalane są z kursantami na klika dni przed szkoleniem.

Kontakt z nami

Opiekun szkolenia:

Weronika Melnyk

e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 429 12 99

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje

zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN,

potwierdzającego uzyskanie kompetencji zawodowych.