Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Obsługa wózków jezdniowych

Kurs obsługa wózków jezdniowych Giżycko OKZ ZDZ

 

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje

ale brakuje Ci środków?

 Istnieje możliwość zrealizowania kursu BEZPŁATNIE!

 Zapraszamy do udziału w projekcie unijnym, jedyne co musisz zrobić to sprawdzić, czy się do niego kwalifikujesz:

 - Osoby w wieku 30+ lat

 - Osoby w wieku 15-29 lat

klik -> zapisz się <- klik

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie "Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem". Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Nauczysz się

Zakres tematyczny szkolenia z obsługi wózków obejmuje:

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowę wózka,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu bhp,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • praktyczną naukę jazdy,
 • czynności związane z wymianą butli.

Założeniem szkolenia z obsługi wózków jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Grupa docelowa

Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:

 • ukończone 18 lat,
 • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Czas trwania

Kurs trwa 43 godz., w tym: 10 godz./os. praktycznej nauki jazdy wózkiem.

Mając na uwadze osoby pracujące  zajęcia teoretyczne odbywać się będą od godz. 15:45.

Zapewniamy

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,
 • egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Kontakt


Opiekun szkolenia:

Weronika Melnyk

e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 429 12 99

KURS KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM PAŃSTWOWYM

PRZED KOMISJĄ URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO.