Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Język angielski poziom B2

kurs języka angielskiego B2 Giżycko

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO DROGĄ DO SUKCESU W PRACY

Znajomość języka angielskiego to nie tylko szansa na dobrze płatną pracę, ale również możliwość rozwoju. Postaw na naukę i zacznij mówić w języku angielskim już dziś!

klik -> zapisz się <- klik

Nauczysz się

Poziom B2 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu średniozaawansowanym. Poziom ten jest wskaźnikiem określającym wyższy stopień samodzielności w posługiwaniu się językiem obcym. Osoba będąca na tym poziomie wykazuje się umiejętnością rozumienia bardziej skomplikowanych tekstów dotyczących kwestii konkretnych, abstrakcyjnych, a nawet technicznych dyskusji związanych ze swoją specjalnością. Dialogi z rodzimym użytkownikiem danego języka prowadzone przez taką osobę są swobodne i spontaniczne. Wypowiedzi ustne i pisemne pozostają spójne, klarowne oraz szczegółowe.

Na naszym kursie nauczysz się:

 • pisać poprawnie i zrozumiale wypracowania, rozprawki, opracowania tekstu, eseje, referaty i recenzje na różnorodne znane tematy związane ze swoimi zainteresowaniami,
 • pisać listy oficjalne i prywatne, listy motywacyjne, CV,
 • zwracać się pisemnie z prośbą, radą , poleceniem lub ofertą do banku, władz uczelni, itp.
 • opisać różne wydarzenia,
 • wyszukiwać, przetwarzać i porównywać informacje z różnych źródeł oraz wykorzystywać je we własnych wypowiedziach ustnych i pisemnych,
 • porozumiewać się płynnie i spontanicznie oraz prowadzić swobodną rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka,
 • brać czynny udział w dyskusji, debatach i rozmowie na tematy ogólnie znane,
 • przedstawiać swoje poglądy i ich bronić, argumentować i formułować swój punkt widzenia, polemizować i wypracowywać rozwiązania kompromisowe,
 • formułować rozbudowane wypowiedzi na tematy, które go interesują,
 • wyrażać emocje, rozmawiać o przeżyciach w różnych sytuacjach życiowych,
 • opisać zjawiska w sposób ogólny i szczegółowy i opracować prezentację.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Słuchacze otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz suplement.

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą:

 • podnieść swoje kompetencje językowe,
 • nabyć umiejętności swobodnego komunikowania się w języku obcym.

Wymagane jest opanowanie materiału na poziomie B1.

Grupa wiekowa: bez ograniczeń.

Sposób realizacji szkolenia

 • onilne - Kurs realizowany zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Google m. in. Meet, Cllasroom lub  komunikatorów typu Skype. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką, mikrofonem i stabilnym podłączeniem do internetu. Każdy uczestnik szkolenia zdalnego dostanie materiały szkoleniowe (dokumenty, ćwiczenia oraz filmiki) udostępnione przez prowadzących na darmowych platformach online.
 • stacjonarnie - Częśc praktyczna natomiast odbędzie się w naszym Ośrodku, w małych kameralnych grupach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności

  Sposób realizacji szkoleń zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Prowadzący

Prowadzący zajęcia posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe. Charakteryzuje go również zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz specjalizacja w swojej dziedzinie. Jest czynnym nauczycielem języka angielskiego od 20 lat.

Współpracujemy ze sobą bardzo długo. Lektor ten prowadzi również kolejną już edycję kursu języka angielskiego militarnego Poziom 2 wg STANAG 6001.

Czas trwania kursu

Czas trwania kursu: 60 godzin.

Zajęcia będą odbywały się kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, z uwzględnieniem kilku sobót.

Ostateczne godziny spotkań zawsze ustalane są z kursantami na klika dni przed szkoleniem.

Kontakt z nami

Opiekun szkolenia:

Weronika Melnyk

e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 429 12 99

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje

zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN,

potwierdzającego uzyskanie kompetencji zawodowych.