Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Grafika komputerowa z pakietem Corel

hand 2692450 960 720

 Chcesz nauczyć się grafiki komputerowej i zdobyć umiejętności przydatne na wielu stanowiskach pracy? Znalazłeś kurs, który Ci to umożliwi. Opracowane przez praktyków szkolenie krok po kroku omawia proces tworzenia projektu graficznego od zdefiniowania obszaru pracy poprzez wykorzystanie różnego typu grafik, aż do przygotowania do druku lub publikacji w Internecie

klik -> zapisz się <- klik

Nauczysz się

Na szkoleniu "Grafika komputerowa z pakietam Corel" nauczysz się:

 • tworzenia grafiki wektorowej w programie CorelDraw,
 • korzystania z narzędzi programu CorelDraw,
 • obróbki grafiki rastrowej w programie Corel Photo-Paint,
 • tworzenia ogłoszeń, logo firmy, gazetek z wykorzystaniem pakietu Corel,
 • samokształcenia w zakresie tworzenia i obróbki grafiki.

Na niniejsze szkolenie składają się dwa moduły:

 • Pierwszy moduł - podstawowy.
 • Drugi moduł – zaawansowany.

Kolejność ich realizacji powinna być zgodna z numeracją, gdyż w drugim module wykorzystywane są pojęcia podstawowe, których znaczenie zostało wytłumaczone w pierwszym module. Jeżeli uczestnik jest zainteresowany wyłącznie drugim modułem, powinien zapoznać się z programem pierwszej części lub wykonać kilka sprawdzających ćwiczeń obejmujących tematykę pierwszego modułu.

MODUŁ I GRAFIKA WEKTOROWA W PROGRAMIE CORELDRAW 9

Po opanowaniu treści materiału nauczania zawartego w module, słuchacze:

będą wiedzieć:

 • jak tworzyć obiekty wektorowe,
 • jak wykorzystywać dostępne narzędzia pakietu Corel do osiągania zamierzonych efektów,
 • jak łączyć elementy pakietu Corel (Draw i Photo-Paint);

będą umieć:

 • samodzielnie projektować i wykonywać ogłoszenia, gazetki, reklamy,
 • tworzyć rysunki oparte w głównej mierze na grafice wektorowej,
 • stosować narzędzia dostępne w pakiecie Corel.

MODUŁ II GRAFIKA RASTROWA W PROGRAMIE COREL PHOTO-PAINT

Po opanowaniu treści materiału nauczania zawartego w module, słuchacze:

będą wiedzieć:

 • jaka jest różnica między grafiką wektorową a rastrową,
 • jak łączyć działanie wielu składników pakietu Corel;

będą umieć:

 • zamieniać obraz wektorowy w rastrowy i odwrotnie,
 • retuszować zdjęcia,
 • tworzyć połączenia obrazów (fotomontaż),
 • tworzyć animacje,
 • używać efektów wbudowanych w pakiet.

Grupa docelowa

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:

 • zamierzają zawodowo lub amatorsko wykorzystywać graficzny pakiet Corel,
 • chcą opanować zakres materiału w celu przekazywania swojej wiedzy innym (np. nauczyciele, opiekunowie ognisk młodzieżowych, opiekunowie kawiarenek internetowych, itd.),
 • mają zamiar przygotowywać materiały graficzne o własnej firmie (reklamówki, logo firmy, papier firmowy, ulotki itp.).

Od uczestników pierwszej części szkolenia wymagana jest znajomość pracy w systemie operacyjnym Windows na poziomie podstawowym.

Sposób realizacji szkolenia

 • ONLINE - Część teoretyczna odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem darmowych platform online, praktyczna natomiast odbędzie się w naszym Ośrodku w małych, kameralnych grupach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką, mikrofonem i stabilnym podłączeniem do internetu. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione kursantom zgodnie z planem szkolenia na darmowych platformach online m. in. Aplikacji Google: Meet, Cllasroom, Moodle, Skype. Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów na platformie edukacyjnej, osiągalnych przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • STACJONARNIE - Częśc praktyczna natomiast odbędzie się w naszym Ośrodku, w małych kameralnych grupach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności

Sposób realizacji szkoleń zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Prowadzący

Prowadzący zajęcia posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, kwalifikacje do prowadzenia zajęć komputerowych oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć komputerowych, warsztatów informatycznych. Charakteryzuje go również zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz jest bezwzględnym specjalistą w swojej dziedzinie.

Na co dzień, w sposób praktyczny, rozwiązuje rzeczywiste zagadnienia związane z tematyką kursu. Wieloletnia współpraca utwaliła nas w przekonaniu, że jest to osoba wykwalifikowana i kompetentna, posiadajaca doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz referencje od poprzednich uczestników danego szkolenia.

W ostatnich latach wykładowca również doskonalił i rozwijał sie zawodowo.

Czas trwania kursu

Kurs będzie trwał 54 godziny, w tym 34 godzin moduł I, 20 godzin moduł II.

Zajęcia będą odbywały się kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, z uwzględnieniem kilku sobót.

Ostateczne godziny spotkań zawsze ustalane są z kursantami na klika dni przed szkoleniem

Kontakt z nami


Opiekun szkolenia:

Weronika Melnyk

e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 429 12 99

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje

zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN,

potwierdzającego uzyskanie kompetencji zawodowych.