Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno – biurowych

office 381228 960 720

 Szukasz sposobu na przeprowadzenie szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach biurowych w administracji państwowej, samorządowej, instytucjach, urzędach czy firmach oraz dla osób, które pracują przed monitorem?

Skorzystaj z naszego kursu.

Oszczędź czas i pieniądze!

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje

zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN.

klik -> zapisz się <- klik

Nauczysz się

Podczas szkolenia BHP nauczysz się:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
 • organizowania, przygotowywania i prowadzenia prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
 • organizacji stanowisk pracy w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniający bezpieczeństwo zatrudnionym pracownikom,
 • prowadzenia analiz i oceny materialnych warunków i organizacji pracy w zakładzie pracy i na stanowiskach pracy,
 • inicjowania i planowania działań zmierzających do poprawy warunków pracy,
 • kształtowania warunków i organizacji pracy zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, optymalizację ich wysiłku fizycznego i psychicznego oraz sprawności działania,
 • prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy dla pracowników oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego w zakładach pracy.

Zakres szkolenia

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
 • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników,
 • Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników,
 • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe,
 • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,
 • pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych,
 • innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sposób realizacji szkolenia

 • online - Zajęcia realizowane będą zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Google, m. in.. Meet i Classroom. Wymagania sprzętowe to laptop z kamerką, mikrofonem oraz stabilnym podłączeniem do internetu . Każdy uczestnik szkolenia zdalnego dostanie materiały szkoleniowe (dokumenty, ćwiczenia oraz filmiki) udostępnione przez prowadzących na darmowych platformach online, które są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • stacjonarnie z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Sposób realizacji szkoleń zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Prowadzący

Prowadzący zajęcia posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz wyższe uprawnienia instruktorskie. Na co dzień, w sposób praktyczny, rozwiązuje rzeczywiste zagadnienia związane z tematyką kursu. Od 10 lat pracuje na stanowisku specjalisty do spraw BHP.

Wieloletnia współpraca utwaliła nas w przekonaniu, że jest to osoba wykwalifikowana i kompetentna, posiadajaca doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz referencje od poprzednich uczestników danego szkolenia.

Czas trwania kursu

Kurs obejmuje 8 godzin wykładów.

Możliwość zorganizowania szkolenia BHP w ciągu jednego dnia.

Ostateczne godziny spotkań zawsze ustalane są z kursantami na klika dni przed szkoleniem

Kontakt z nami


Opiekun szkolenia:

Weronika Melnyk

e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 429 12 99

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje

zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN.