Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Kadry i Płace

coins 4910732 960 720

Szkolenie kadry i płace to kurs, dzięki któremu zdobędziesz wiedzę i doświadczenie, niezbędne w pracy w działach kadrowo – płacowych oraz przy zatrudnianiu pracowników na własny rachunek.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy.

KLIK -> ZAPISZ SIĘ ONLINE <- KLIK

Nauczysz się

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • obowiązujących przepisów regulujących prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika,
 • organizacji pracy i zakresu obowiązków służb specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych.

Znajomość tych zagadnień umożliwi uczestnikom prawidłową realizację ich obowiązków pracowniczych zgodnie z wymogami prawnymi, zapewniając tym samym prawidłową działalność pracodawcy i praworządność w zakresie przestrzegania prawa.

Kurs w istotny sposób przyczyni się do upowszechnienia znajomości przepisów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych i zobowiązań finansowych w zakresie zobowiązań podatkowych.

Zakres szkolenia:

 • Przyjęcie pracownika do pracy
 • Nawiązanie stosunku pracy
 • Czas pracy
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
 • Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby
 • Świadczenia chorobowe dla pracowników
 • Wynagrodzenie ze stosunku pracy
 • Wybrane programy do prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej
 • Świadectwo pracy
 • Urlop wypoczynkowy
 • Przykłady naliczania wynagrodzeń

Grupa docelowa

Kurs przeznaczony jest dla pracodawców (przede wszystkim małych jednostek organizacyjnych prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, działalność w ramach spółek cywilnych i prawa handlowego, jednostek budżetowych, szkół, organizacji społecznych i samorządowych) oraz pracowników służb specjalistycznych, działów kadr i finansowych, działaczy związków zawodowych i szeregowych pracowników zatrudnionych w różnych jednostkach organizacyjnych działalności gospodarczej i budżetowej oraz innych organizacjach samorządowych, społecznych i samofinansujących.

Kurs jest także kursem przygotowującym do samodzielnej pracy absolwentów szkół średnich, pragnących podjąć zatrudnienie w małych jednostkach organizacyjnych na stanowisku specjalisty ds. kadrowych i płacowych.

Kurs ten przydatny jest także dla bezrobotnych, pragnących przekwalifikować się i nauczyć wykonywania nowych prac i zadań na stanowisku specjalisty ds. kadrowych i płacowych.

Ze szkolenia korzystać mogą z pożytkiem zarówno osoby początkujące, jak i te z pewną praktyką w kadrach i płacach.

Sposób realizacji szkolenia

Sposób realizacji szkoleń uzależniony jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Prowadzący

Prowadzący zajęcia posiada 25- letnie doświadczenie zawodowe oraz wyższe uprawnienia instruktorskie. Jest bezwzględnym specjalistą w zakresie księgowości oraz ekonomii przedsiębiorstw. W ostatnich latach przeprowadził m. in. szkolenia z zakresu: "Elementy księgowości", "Podstawy księgowości z obsługą kadr i płac", "ABC przedsiębiorczości - zarządzanie małą firmą", "Prowadzenie rachunkowości" i wiele innych. Cieszy się nie tylko dobrą opinią wśród kursantów ale także skutecznością w swoich działaniach, podczas przeprowadzonych zajęć większość z nich została ukończona ze 100% zdawalnością egzaminów zarówno wewnętrznych jak i państwowych.

Wieloletnia współpraca utwaliła nas w przekonaniu, że jest to osoba wykwalifikowana i kompetentna, posiadajaca doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Czas trwania kursu

Kurs będzie trwał 120 godzin, realizowanych w małych, kameralnych grupach z zachowaniem bezpiecznego odstępu oraz dostępem do środków dezynfekcyjnych.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz możliwością przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego dla osób zainteresowanych.

Kontakt z nami

Opiekun szkolenia:

Weronika Melnyk

e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 429 12 99

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje

zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru MEN

oraz ceryfikat  kwalifikacji zawodowych