Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Zakończenie udziału w projekcie - najważniejsze informacje

Dotacje IIIed wizualizacja

Zakończenie udziału w projekcie - najważniejsze informacje.

Niebawem minie rok odkąd w ramach projektu pierwsze osoby założyły swoje działalności gospodarcze. Często pojawia się pytanie jakie dokumenty należy dostarczyć po upływie tych 12 m-cy a my spieszymy rozwiać wszelkie wątpliwości.

Wymagane dokumenty po upływie 12 m-cy:

  • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu,
  • zaświadczenie w US o niezaleganiu,
  • wydruk z CEiDG z aktywnym statusem działalności.

UWAGA 1! Jeżeli ktoś założył działalność w połowie miesiąca to powinien udać sie po zaświadczenia (zarówno do ZUS jak i US) po zakończeniu tego miesiąca a nie dzień po upływie 12m-cy. Urzędy wystawiają zaświadczenia za pełne miesiące. Przykład: Pan Zygmunt założył działalność gospodarczą dnia 18.08.2020r. 12m-cy prowadzenia działalności u Pana Zygmunta mija 17.08.2021. Pan Zygmunt pobiera zaświadczenia (z ZUS i US) we wrześniu 2021r.

UWAGA 2! Wydruk z CEiDG z aktywnym statusem działalności należy wygenerować najwczesniej w dniu, w którym upływa 12m-cy od założenia działalności gospodarczej.

Rozliczanie wsparcia pomostowego.

Wydatki w ramach wsparcia pomostowego można ponosić do dnia, w którym upływa 12 m-c prowadzenia działalności gospodarczej.

Suma poszczególnych rozliczeń netto powinna składać się na sumę otrzymanch środków w ramach wsparcia pomostowego. Nierozliczone środki podlegają zwrotowi.

Ostatnie rozliczenie składamy za cząstkę miesiąca, w którym rozpoczęliśmy prowadzenie działalności. Przykład: Pan Zygmunt założył działalność gospodarczą dnia 18.08.2020r. 12m-cy prowadzenia działalności u Pana Zygmunta mija 17.08.2021. Ostatnie rozliczenie wsparcia pomostowego składa za okres 1.08.2021-17.08.2021r.