Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Szkoły zaoczne

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DLA DOROSŁYCH

4-letnia szkoła ogólnokształcąca dla dorosłych przygotowuje do

uzyskania wykształcenia średniego

 zdania egzaminu maturalnego

literature 3068940 960 720

 

 

Kilka informacji o naszej szkole:

 • zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu;
 • absolwentów szkół zawodowych lub szkół branżowych I stopnia przyjmujemy do klasy 2;
 • słuchacze otrzymują legitymacje uprawniajace do zniżek na przejazdy;
 • wydajemy zaswiadczenia do ZUS i innych instytucji;
 • każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Zaliczenie jej z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z promocją na semestr programowo wyższy;
 • terminy zjazdów (HARMONOGRAM), plany zajęć/konsultacji (PLAN ZAJĘC) umieszczane są na naszej stronie internetowej;
 • nasi nauczyciele to egzaminatorzy maturalni;
 • jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na klienta;
 • posiadamy nowoczesne sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny;
 • zapewniamy miłą atmosferę i życzliwych nauczycieli.

↓ WYMAGANE DOKUMENTY ↓

 • świadectwo ukończenia gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej lub zasadnicznej szkoły zawodowej,
 • dwie fotografie,
 • podanie ← POBIERZ
 • umowa ze słuchaczem ← POBIERZ

 

 > SZCZEGÓŁY REKRUTACJI < 

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek