Rekrutacja do szkół dziennych

 OFERTA EDUKACYJNA

na rok szkolny 2022/2023

TYP SZKOŁY

LICEUM

OGÓLNO­KSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM
 Oznaczenie klasy
 I A
klasa z elementami
coachingu
NOWOŚĆ!!!
 I B
Oddział
przygotowania
wojskowego
 I T
Technik
usług fryzjerskich
PRZEDMIOTY
PUNKTOWANE
PRZY REKRUTACJI
J. polski
Matematyka
Plastyka/Muzyka
W-f
J. polski
Matematyka
J. angielski
W-f
J. polski
Matematyka
J. angielski
Plastyka
PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE
J. polski
 Wiedza
o społeczeństwie
J. angielski
 Matematyka 
Historia
 J. angielski 

LICZBA

WOLNYCH MIEJSC

 30 30 24

WIĘCEJ

INFORMACJI

DOWIEDZ SIĘ

→ WIĘCEJ ←

DOWIEDZ SIĘ

→ WIĘCEJ ←

DOWIEDZ SIĘ

→ WIĘCEJ ←

ZAPISY → ZAPISZ SIĘ! ← → ZAPISZ SIĘ! ← → ZAPISZ SIĘ! ←


TERMINY REKRUTACJI

 

Oddział Przygotowania Wojskowego

Lp. Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie

do oddziału przygotowania wojskowego 

→ ZŁÓŻ WNIOSEK ←

INSTRUKCJA

16.05 - 31.05.22 r.

do godz. 15.00

26.07 - 29.07.22 r.

do godz. 15.00

2.

Przeprowadzenie prób

sprawności fizycznej

→ REGULAMIN ←

→ OŚWIADCZENIE ←

I temin: 1.06-13.06.22 r.

II termin: do 17.06.22 r.

01.08 - 03.08.22 r.
3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów,

którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin: do 15.06.22 r.

II termin: do 20.06.22 r.

do 04.08.22 r.
4. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo

ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach

egzaminu ósmoklasisty 

24.06.22 - 13.07.22 r.

do godz. 12.00

Składane z wnioskiem

(pkt. 1)

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20.07.22 r. 16.08.22 r.
6.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia ósmoklasisty

24.06 - 22.07.22 r.

do godz. 15.00

26.07 - 18.08.22 r.

do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych

25.07.22 r.

do godz. 14.00

19.08.22 r.

do godz. 14.00

 Liceum Ogólnokształcące z elementami coachingu

Technikum usług fryzjerskich

 Lp. Rodzaj czynności 

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu

uzupełniającym

 1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

→ ZŁÓŻ WNIOSEK ←

INSTRUKCJA

 16.05 - 21.06.22 r.

do godz. 15.00

 26.07 - 05.08.22 r.

do godz. 15.00

 2.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo

ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach

egzaminu ósmoklasisty 

 24.06.22 - 13.07.22 r.

do godz. 12.00

 Składane z wnioskiem

(pkt. 1)

 3.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20.07.22 r. 16.08.22 r.
 4.  Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia ósmoklasisty

 24.06 - 22.07.22 r.

do godz. 15.00

 26.07 - 18.08.22 r.

do godz. 15.00

 5.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych

 25.07.22 r.

do godz. 14.00

 19.08.22 r.

do godz. 14.00

↓ WYMAGANE DOKUMENTY ↓

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

* Wniosek naboru elekrtronicznego → ZŁÓŻ WNIOSEK

INSTRUKCJA ELEKTORNICZNEGO PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW

* Podanie o przyjęcie do szkoły  POBIERZ

* Oświadczenie rodzica ← POBIERZ,

* Umowa z rodzicami ucznia dotycząca kształcenia  POBIERZ

* Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

* Zaświadczenie - wyniki egzaminu ósmoklasisty,

* Dwie fotografie (37mm x 52 mm). 

TECHNIKUM

* Wniosek naboru elektornicznego → ZŁÓŻ WNIOSEK

INSTRUKCJA ELEKTORNICZNEGO PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW

* Podanie o przyjęcie do szkoły  POBIERZ

* Oświadczenie rodzica ← POBIERZ,

* Umowa z rodzicami ucznia dotycząca kształcenia  POBIERZ

* Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

* Zaświadczenie - wyniki egzaminu ósmoklasisty,

* Dwie fotografie (37mm x 52 mm).

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SZKÓŁ