Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Rekrutacja do szkół dziennych

 OFERTA EDUKACYJNA

na rok szkolny 2024/2025

TYP SZKOŁY

LICEUM

OGÓLNO­KSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM
 Oznaczenie klasy
 I A
Oddział
przygotowania
wojskowego
 I B
Oddział
przygotowania
wojskowego
 I C
Liceum
Ogólnokształcące
 I T
Technik
usług fryzjerskich
PRZEDMIOTY
PUNKTOWANE
PRZY REKRUTACJI
J. polski
Matematyka
J. angielski
W-f
J. polski
Matematyka
J. angielski
W-f
J. polski
Matematyka
J. angielski
W-f
J. polski
Matematyka
J. angielski
Plastyka
PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE
Geografia
J. angielski
 Matematyka 
Geografia
J. angielski
 Matematyka 
J. angielski
Geografia
 J. angielski 

LICZBA

WOLNYCH MIEJSC

32 32 15 30

WIĘCEJ

INFORMACJI

 DOWIEDZ SIĘ

→ WIĘCEJ ←

DOWIEDZ SIĘ

→ WIĘCEJ ←

DOWIEDZ SIĘ

→ WIĘCEJ ←

DOWIEDZ SIĘ

→ WIĘCEJ ←


TERMINY REKRUTACJI

 

Liceum Ogólnokształcące - Oddział Przygotowania Wojskowego

Lp. Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie

do oddziału przygotowania wojskowego 

20.05 - 29.05.24 r.

 

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

→ REGULAMIN* ←

→ OŚWIADCZENIE* ←

*regulamin i oświadczenie są w trakcie opracowania

13.06.24 r.

- WTOREK

 
3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów,

którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin:

do 12.06.24 r.

II termin:

do 17.06.24 r.

 
4. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo

ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach

egzaminu ósmoklasisty 

do 12.07.24 r.

do godz. 12.00

Składane razem z wnioskiem

(pkt. 1)

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

08.07.24 r.  
6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia ósmoklasisty

21.06 - 15.07.24 r.

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych

16.07.24 r.

 

 

Liceum Ogólnokształcące i 

Technikum usług fryzjerskich

 Lp. Rodzaj czynności 

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu

uzupełniającym

 1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

 20.05 - 19.06.24 r.

 

 2.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo

ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach

egzaminu ósmoklasisty 

 do 08.07.24 r.

 Składane razem

z wnioskiem

(pkt. 1)

 3.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

10.07.24 r.  
 4.  Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia ósmoklasisty

 21.06 - 15.07.24 r.  
 5.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych

 16.07.24 r.  

↓ WYMAGANE DOKUMENTY ↓

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

* Podanie o przyjęcie do szkoły  POBIERZ

* Oświadczenie rodzica ← POBIERZ,

* Umowa z rodzicami ucznia dotycząca kształcenia  POBIERZ

* Nabór elektroniczny ← POBIERZ i uzupełnij ręcznie lub uzupełnij ONLINE 

* Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

* Zaświadczenie - wyniki egzaminu ósmoklasisty,

* Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (SZKOŁA WYSTAWIA SKIEROWANIE),

* Dwie fotografie (35 mm x 45 mm). 

TECHNIKUM

* Podanie o przyjęcie do szkoły  POBIERZ

* Oświadczenie rodzica ← POBIERZ,

* Umowa z rodzicami ucznia dotycząca kształcenia  POBIERZ

* Nabór elektroniczny ← POBIERZ  i uzupełnij ręcznie lub uzupełnij ONLINE 

* Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

* Zaświadczenie - wyniki egzaminu ósmoklasisty,

* Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (SZKOŁA WYSTAWIA SKIEROWANIE),

* Dwie fotografie (35 mm x 45 mm).

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SZKÓŁ

Znajdź Szkołę lub ośrodek