Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Rekrutacja do szkół dziennych

coverphoto fb mundurowkaX2 fryzjerzy

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

TYP SZKOŁY

LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM

OGÓLNO­KSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM
 Oznaczenie klasy
I A
Klasa
z elementami wojskowymi
 I B
Oddział
przygotowania
wojskowego
 I T
Technik
usług fryzjerskich
PRZEDMIOTY
PUNKTOWANE
PRZ REKRUTACJI
 J. polski
J. angielski
Matematyka
W-f
J. polski
J. angielski
Matematyka
W-f
J. polski
J. angielski
Matematyka
Plastyka
PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE
J. angielski
Matematyka
Geografia
J. angielski
 Matematyka 
Historia
 J. angielski 
dla chętnych fakultet z fizyki
na poziomie rozszerzonym
LICZBA WOLNYCH MIEJSC 24 32 24


TERMINY REKRUTACJI

 
Złożenie wniosku
o przyjęcie do szkoły
 
 
 TECHNIKUM i LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
(klasa z elementami wojskowymi)
 
od 17.05 do 21.06.21 r.
do godz. 15.00
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
(Oddziały przygotowania wojskowego)
 
 od 17.05 do 31.05.21 r.
do godz. 15.00 
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej nie dotyczy 07.06.21 r.
 Dostarczenie świadectwa
ukończenia szkoły
i zaświadczenia o wyniku
egzaminu ósmoklasisty  
od 25.06 do 14.07.21 r.
do godz. 15.00
 Podanie do publicznej wiadomości
list kandydatów
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
22 lipca 2021 r.
 Potwierdzenie woli
przyjęcia do szkoły
od 23.07 do 30.07.21 r. 
do godz. 15.00
Ogłoszenie listy kandydatów
 przyjętych i nieprzyjętych
02.08.21 r.
do godz. 14.00

 

↓ WYMAGANE DOKUMENTY ↓

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

* Podanie o przyjęcie do szkoły  POBIERZ

* Oświadczenie rodzica ← POBIERZ,

* Umowa z rodzicami ucznia dotycząca kształcenia  POBIERZ

* Świadectwo ukończenia szkoły,

* Zaświadczenie - wyniki egzaminu,

* Dwie fotografie (37mm x 52 mm).

TECHNIKUM

* Podanie o przyjęcie do szkoły  POBIERZ

* Oświadczenie rodzica ← POBIERZ,

* Umowa z rodzicami ucznia dotycząca kształcenia  POBIERZ

* Świadectwo ukończenia szkoły,

* Zaświadczenie - wyniki egzaminu,

* Dwie fotografie (37mm x 52 mm).

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OBU SZKÓŁ

 

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek