Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Rekrutacja do szkół dziennych

 OFERTA EDUKACYJNA

na rok szkolny 2024/2025

TYP SZKOŁY

LICEUM

OGÓLNO­KSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM
 Oznaczenie klasy
 I A
Oddział
przygotowania
wojskowego
 I B
Oddział
przygotowania
wojskowego
 I T
Technik
usług fryzjerskich
PRZEDMIOTY
PUNKTOWANE
PRZY REKRUTACJI
J. polski
Matematyka
J. angielski
W-f
J. polski
Matematyka
J. angielski
W-f
J. polski
Matematyka
J. angielski
Plastyka
PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE
Geografia
J. angielski
 Matematyka 
Geografia
J. angielski
 Matematyka 
 J. angielski 

LICZBA

WOLNYCH MIEJSC

30 30 30

WIĘCEJ

INFORMACJI

 DOWIEDZ SIĘ

→ WIĘCEJ ←

 DOWIEDZ SIĘ

→ WIĘCEJ ←

DOWIEDZ SIĘ

→ WIĘCEJ ←


TERMINY REKRUTACJI

 

Liceum Ogólnokształcące - Oddział Przygotowania Wojskowego

Lp. Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie

do oddziału przygotowania wojskowego 

20.05 - 29.05.24 r.

 

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

Regulamin + Oświadczenie

04.06.24 r.

- WTOREK

 
3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów,

którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin:

do 12.06.24 r.

II termin:

do 17.06.24 r.

 
4. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo

ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach

egzaminu ósmoklasisty 

do 08.07.24 r.

do godz. 12.00

Składane razem z wnioskiem

(pkt. 1)

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

10.07.24 r.  
6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia ósmoklasisty

21.06 - 15.07.24 r.

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych

16.07.24 r.

 

 

Technikum usług fryzjerskich

 Lp. Rodzaj czynności 

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu

uzupełniającym

 1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

 20.05 - 19.06.24 r.

 

 2.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo

ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach

egzaminu ósmoklasisty 

 do 08.07.24 r.

do godz. 12.00

 Składane razem

z wnioskiem

(pkt. 1)

 3.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

10.07.24 r.  
 4.  Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia ósmoklasisty

 21.06 - 15.07.24 r.  
 5.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych

 16.07.24 r.  

↓ WYMAGANE DOKUMENTY ↓

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

* Podanie o przyjęcie do szkoły  POBIERZ

* Umowa z rodzicami ucznia dotycząca kształcenia  POBIERZ

* Nabór elektroniczny <- Pobierz i uzupełnij ręcznie lub uzupełnij ONLINE 

* Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

* Zaświadczenie - wyniki egzaminu ósmoklasisty,

* Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (SZKOŁA WYSTAWIA SKIEROWANIE),

* Jedna fotografia (35 mm x 45 mm). 

TECHNIKUM

* Podanie o przyjęcie do szkoły  POBIERZ

* Umowa z rodzicami ucznia dotycząca kształcenia  POBIERZ

* Nabór elektroniczny <- Pobierz i uzupełnij ręcznie lub uzupełnij ONLINE 

* Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

* Zaświadczenie - wyniki egzaminu ósmoklasisty,

* Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (SZKOŁA WYSTAWIA SKIEROWANIE),

* Jedna fotografia (35 mm x 45 mm).

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SZKÓŁ

Znajdź Szkołę lub ośrodek