Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

MATURA

Wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego dostępne są na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży:https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1734&Itemid=14

grafika na stronę

Deklaracje maturalne do pobrania:

1. DEKLARACJA APOBIERZ

Wypełnij ten formularz (Deklarację A), jeżeli szkoła, którą ukończyłeś(-łaś):

  • to jedna ze szkół wymienionych w kolumnach oznaczonych 1–5
  • nadal funkcjonuje (nawet jeżeli kiedyś była szkołą ponadgimnazjalną, a teraz jest szkołą ponadpodstawową).

Wypełnioną deklarację (strony 2–5) złóż do dyrektora szkoły, którą ukończysz bądź ukończyłeś(-łaś):

  • do 30 września 2022 r. (jako deklarację wstępną), jeżeli jesteś uczniem ostatniej klasy danego typu szkoły. Deklarację ostateczną (jeżeli coś zmienisz w deklaracji wstępnej) złóż najpóźniej do 7 lutego 2023 r.
  • najpóźniej do 7 lutego 2023 r. – w każdym innym przypadku.

2. DEKLARACJA B →  POBIERZ

Wypełnij ten formularz (Deklarację B), jeżeli:

  • dotyczy Cię jeden z opisów w kolumnach oznaczonych 6–8 albo
  • ukończyłeś(-łaś) ponadpodstawową szkołę średnią (przed 2005 r.) albo liceum ogólnokształcące, albo technikum, ale szkoła, którą ukończyłeś(-łaś) została zlikwidowana (w miejscu, w którym kiedyś była szkoła, już jej nie ma).

Wypełnioną deklarację (strony 2–5) złóż do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na Twoje ostatnie miejsce zamieszkania najpóźniej do 7 lutego 2023 r.Informacja dla LOdD zlikwidowana szkoła