Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

MATURA

Wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego dostępne są na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży: https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1778&Itemid=14

 

Deklaracje maturalne do pobrania:

1. DEKLARACJA APOBIERZ

Wypełnij Deklarację A, jeżeli:

  • jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy; wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż do dyrektora Twojej szkoły do 30 września 2021 r. (jako deklarację wstępną). Deklarację ostateczną (jeżeli coś zmienisz w deklaracji wstępnej) złóż najpóźniej 7 lutego 2022 r.
  • jesteś absolwentem liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny; wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż do dyrektora Twojej szkoły najpóźniej 7 lutego 2022 r. 

2. DEKLARACJA B → POBIERZ

Wypełnij Deklarację B, jeżeli ukończyłeś(-łaś):

  • liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży albo liceum, technikum, szkołę artystyczną, ale Twoja szkoła została zlikwidowana
  • szkołę za granicą, ale dokument, który tamta szkoła Ci wydała, nie uprawnia Cię do podjęcia studiów w Polsce
  • szkołę średnią przed 2005 r. i nie posiadasz żadnego świadectwa dojrzałości
  • lub w sesji zimowej 2022 r. zamierzasz ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej najpóźniej 31 grudnia 2021 r.

3. DEKLARACJA C → POBIERZ

Wypełnij Deklarację C, jeżeli:

  • uzyskałeś(-łaś) świadectwo dojrzałości przed 2005 r., tzn. zdałeś(-łaś) maturę w formule sprzed 2005 r.

Wypełnioną deklarację (strony 1–3) złóż najpóźniej 31 grudnia 2021 r. do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na Twoje miejsce zamieszkania na terenie Polski lub – jeżeli nie mieszkasz w Polsce – do dyrektora OKE, na terenie której zamierzasz przystąpić do egzaminu maturalnego.