Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Liceum Ogólnokształcące Oddział Przygotowania Wojskowego

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Oddział Przygotowania Wojskowego

UCZESTNICZYMY W PROGRAMIE MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Oddziały Przygotowania WojskowegoOPW znak CZ B

W OPW realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej (53 godz.), oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej (177 godz.). Szkolenie kończy się 50-godzinnym obozem szkoleniowym, przeprowadzanym na początku ostatniego roku nauki.

Ukończenie programu jest poprzedzone egzaminem i certyfikacją. Po tym wszystkim istnieje możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej - 12 dniowej! 

Słów kilka na temat 12 dniowej służby przygotowawczej...

Program szkolenia obejmuje: 10 godzin dziennie z taktyki, szkolenia strzeleckiego oraz profilaktyki i dyscypliny wojskowej. Łącznie to 77 godzin praktyki i 9 teorii – ogółem 86 godzin zajęć. Szkolenie kończ się egzaminem końcowym, a następnie przysięgą wojskową. Po pomyślnym zakończeniu służby przygotowawczej absolwenci klas o profilu wojskowym stają się żołnierzami rezerwy, a tym samym mogą ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. Skrócona służba przygotowawcza będzie sprawdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych z przedmiotu „Edukacja wojskowa”.

Oprócz odbycia skróconej służby przygotowawczej, po zakończeniu nauki, uczniowie mogą liczyć również na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe. 

 

NASI PARTNERZY

logo UWMUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie NOWOŚĆ!!

 • Dzięki współpracy uczniowie biorą czynny udział w seminariach naukowych i wykładach seminaryjnych.
 • Zostają przygotowani do wykorzystywania gier i symulacji wojennych jako narzędzia analizowania i prognozowania strategicznego.
 • Absolwenci - kształcenie na kierunku WOJSKOZNAWSTWO o profilu obronnym.
 • Udział w Legii Akademickiej i stopień podoficera.
 • Przy studiach magisterskich udział w Legii Akademickiej i uzyskanie stopnia oficerskiego.
 • Więcej informacji na temat kierunku Wojskoznawstwo:  → ZOBACZ ←
 • Więcej informacji na temat Legii Akademickiej: → Zobacz ←

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA w Warszawie WAT

 • Co roku uczniowie naszej szkoły jeżdżą na DNI OTWARTE WAT. Celem wyjazdu jest zapoznanie z ofertą edukacyjną uczelni  i jej specyfiką.
 • Uczestniczymy w wykładach i zajęciach organizowanych przez Uczelnię.

ASzWoj logoAKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ w Warszawie

 • Dzięki współpracy uczniowie naszej szkoły mają możliwość przystępowania do egzaminu z języka angielskiego zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001 poziom 1 i 2.

15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 15 Brygada logo

 • Dzięki współpracy z 15 GBZ uczniowie uczestniczą w zajęciach na strzelnicy i trenażerze strzeleckim „Śnieżnik”, w obozach wojskowo – szkoleniowych, w uroczystościach wojskowych.
 • Oraz w realizacji zajęć praktycznych z edukacji wojskowej, zgodnie z programem MON.

Sybiracy logoZWIĄZEK SYBIRAKÓW KOŁO w Giżycku

 • Dzięki tej współpracy w szkole powstał „KLUB WNUKA SYBIRAKA”;
 • Uczniowie mają niepowtarzalne okazje do zapoznania się z historią zesłańców oraz współuczestniczenia z Nimi w uroczystościach państwowych;
 • Co roku wspólnie jeździmy na międzynarodowy „Marsz Żywej Pamięci” do Białegostoku.

PODWODNIK SZKOŁA RATOWNICTWA, SPORTÓW WODNYCH i OBRONNYCHpodwodnik logo

 • Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Podwodnik uczniowie uczestniczą w kursach: płetwonurka, ratownika wodnego, sternika motorowodnego, KPP.
 • Szkolenia kończą się uzyskaniem świadectwa MEN.

 

 FOTORELACJA Z KURSU NA:

→ PŁETWONURKA ←

→ STERNIKA MOTOROWODNEGO ←

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 • studia wojskowe,
 • studia cywilne,
 • praca w wojsku i innych służbach mundurowych,
 • Legia Akademicka i wiele innych..

 

KLASY MUNDUROWE TO PRZEDE WSZYSTKIM:

 • zajęcia praktyczne w patronackiej jednostce wojskowej,
 • obozy i szkolenia wojskowe,
 • survival,
 • zajęcia dodatkowe,
 • dodatkowe kursy, m. in. język angielski STANAG, patent ratownika wodnego, doskonalenie pływania i wiele innych.

 

KILKA CHWIL Z ŻYCIA KLASY MUNDUROWEJ:

SURVIVAL

PAS TAKTYCZNY

MUSZTRA PARADNA


VI CENTRALNY ZLOT KLAS MUNDUROWYCH

ZLOT VI

WIOSENNY BIEG KONDYCYJNY

Bieg kondycyjny

 → TERMINY REKRUTACJI ←