Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

UWM oficjalnym partnerem Giżyckiej szkoły ZDZ

logo_UWM.jpg

16.03.2022 r. odbyło się spotkanie Prezesa zarządu ZDZ w Białymstoku i dyrektorów prowadzących szkoły mundurowe wraz z władzami Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Ustalono zasady współpracy przy realizacji zadań na rzecz edukacji oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych uczniów szkół ZDZ, po czym podpisano porozumienie. Dzięki tym działaniom Giżycka szkoła ZDZ została objęta patronatem wydziału humanistycznego UWM w ramach kierunku Wojskoznawstwo realizowanego w Instytucie Historii.

Partnerstwo z uczelnią umożliwi uczniom naszej szkoły między innymi:

  • udział w Legii Akadmickiej i uzyskanie stopnia podoficera,
  • przy studiach magisterskich udział w Legii Akademickiej i uzyskanie stopnia oficerskiego,
  • udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez UWM,
  • zapoznanie z bazą dydaktyczną i programem studiów Wojskoznawstwo,
  • wykorzystanie gier i symulacji wojennych jako narzędzia analizowania i prognozowania strategicznego,
  • i wiele innych…

Więcej informacji na temat:

Dołącz do Giżyckiej szkoły ZDZ!!

Rekrutacja 2022/2023 rozpocznie się już niebawem!

Masz pytania?!