ZMIANA ORGANIZACJI ZAJĘĆ W LO DLA DOROSŁYCH!

Aktualizacja planu zajęć dn. 29.12.2020r.

regulamin 1

Regulamin2

PLAN STR przycięty 

Plan Grudzień strona

Plan styczeń strona

Instrukcja 1

Instrukcja 2