Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Rekrutacja

Ważne informacje dotyczące warunków kształcenia w naszych szkołach:

 •  Co roku, jeden z naszych uczniów - uzyskujący średnią ocen ponad 4,75 jest LAUREATEM STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW;
 • Nasi nauczyciele to egzaminatorzy maturalni;
 • Prowadzimy dziennik elektroniczny, w którym znajdą Państwo aktualne informacji na temat ocen, frekwencji oraz uwag;
 • Jesteśmy małym środowiskiem, dlatego bezpieczeństwo w naszej szkole, to nie tylko puste słowa, to norma i codzienność. Standard bezpieczeństwa podnosi prowadzony w szkole monitoring.

Zasady rekrutacji w szkołach dziennych:

O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje:

 • Liczba punktów uzyskanych przez kandydata z egzaminu gimnazjalnego oraz świadectwa ukończenia szkoły;
 • Liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły;
 • Kandydaci przyjmowani są do szkół według listy rankingowej, którą wyznaczy suma uzyskanych punktów;

Do poszczególnych klas, w procesie rekrutacji, uwzględnia się oceny z nastepujacych przedmiotów:

LICEUM OGÓLNOK page 001

    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - KLASA MUNDUROWA

 •  Szkoła promuje zalety zawodowej sluzby wojskowej, policyjnej, straży granicznej i straży pożarnej;
 • Mamy podpisane porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Akademią Obrony Narodowej i 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną;
 • W ramach współpracy z 15 GBZ jeździmy na ćwiczenia poligonowe, strzeleckie, pokazy sprzetu wojskowego, uczestniczymy w świętach i uroczystościach wojskowych, ćwiczymy musztrę na placu 2 Batalionu Zmechanizowanego;
 • W ramach nauki realizowane są, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, przedmioty bezpośrednio związane ze służbami mundurowymi:  propedeutyka służb mundurowych, samoobrona, zajęcia sportowe oraz wyjścia survivalowe;
 • Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzmainu maturalnego i kontynuowania nauki w szkołach policealnych   i na wyższych uczelniach mundurowych (wojskowych, policyjnych, ...) i cywilnych. 

Jeżeli w życiu nie boisz się wyzwań, jesteś gotów na pokonanie własnych słabości - postaw na klasę mundurową!

WYMAGANE DOKUMENTY ↓

* Podanie o przyjęcie do szkoły ←POBIERZ ,

* Oświadczenie rodzica ←POBIERZ,

* Umowa z rodzicem szkoły dziennej ←POBIERZ,

* Świadectwo ukończenia szkoły,

* Zaświadczenie - wyniki egzaminu,

* Dwie fotografie (37mm x 52 mm).

   TECHNIKUM kształcące w zawodzie technik usług fryzjerskich

fryzjer

Szkoła przygotowuje do egzmainu maturalnego i zawodowego;

Posiadamy własną proacownię fryzjerską, w której uczennice i uczniowie, po 5 godzin w tygodniu, pod czujnym okiem profesjonalisty doskonalą swoje umiejętności;

Co roku jeździmy na profesjonalne Targi Fryzjerskie do Poznania - wyjazd dofinansowuje Prezes Zarządu ZDZ w Białymstoku;

W ramach projektu Leonardo da Vinci oraz Erasmus+ uczennice i uczniowie wyjeżdżają na 3-tygodniowe staże do Walencji -w HISZPANII;

JESTEŚMY JEDYNĄ SZKOŁĄ W POWIECIE GIŻYCKIM;

W ramach uzupełnienia kwalifikacji organizujemy dodatkowe szkolenia zawodowe, między innymi wizażu i stylizacji.

Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy unii europejskiej!

WYMAGANE DOKUMENTY ↓

* Podanie o przyjęcie do szkoły ←POBIERZ,

* Oświadczenie rodzica ←POBIERZ,

* Umowa z rodzicem szkoły dziennej ←POBIERZ,

* Świadectwo ukończenia szkoły,

* Zaświadczenie - wyniki egzaminu,

* Dwie fotografie (37mm x 52 mm).

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 • Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu;
 • Słuchacze otrzymują legitymacje uprawniające do zniżek;ksiązka
 • Wydajemy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji;
 • Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Zaliczenie jej z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z promocją na semestr programowo wyższy;
 • Terminy zjazdów, plany zajęć/konsultacji oraz inne istotne informacje zamieszczane są na naszej stronie internetowej;
 • Nasi nauczyciele to egzaminatorzy maturalni;
 • Jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na klienta;
 • Posiadamy nowoczesne sale dydaktyczne wyposażone w sprzet multimedialny.

       PODBUDOWA PROGRAMOWA:

 • gimnazjum,
 • 8-letnia szkoła podstawowa,
 • szkoła zawodowa.                                                                                                                                                                                                        

 

WYMAGANE DOKUMENTY ↓

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
  • trzy fotografie (37mm x 52 mm)
  • pdfpodanie do szkoły

Jesteśmy po to, aby:

Zapewnić Ci lepsze wykształcenie: "Przez dobrą szkołę wiedzie droga do dobrego życia"

Pomóc Ci znależć swoje miejsce w świecie: "Szkoła drogowskazem życia"

Uzmysłowić Ci, że: "Człowiek, który więcej umie, ma szansę więcej dokonać"

"JEST WIELE DRÓG, U NAS ZNAJDZIESZ SWOJĄ!"