Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości

 

W dniu 26. 04. 2017 r. po raz pierwszy 7 uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz 6 uczennic z Technikum
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku wzięło udział w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości.
Uczniowie odbyli jednodniowe praktyki w 13 instytucjach zapoznając się ze specyfiką wymarzonego zawodu.
Młodzież mogła przyjrzeć się z bliska zawodom, z którymi wiążą swoja przyszłość. Dokonać charakterystyki stanowiska pracy
pod kątem wykształcenia, predyspozycji oraz umiejętności zawodowych. Dzień Przedsiębiorczości to program podczas,
którego młodzi ludzie stojący przed trudnym wyborem zawodu, poprzez bezpośrednie zetknięcie się
z poszczególnymi specjalizacjami mają możliwość określenia swoich preferencji zawodowych.
Pracownicy zakładów pracy wyjaśnili na czym polega ich praca, opowiedzieli jakie umiejętności i predyspozycje są potrzebne
do wykonywania swoich obowiązków. Cennym doświadczeniem dla młodzieży jest uświadomienie sobie związku między wykształceniem
a przyszłą karierą zawodową oraz weryfikacja wyobrażenia pracy na konkretnym stanowisku.

 

przedsiębiorczość2Przedsiębiorczość plakat