Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH

logo

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO PIERWSZYCH KLAS GIŻYCKICH SZKÓŁ ZDZ

Klasa IA

Lista uczni w nowo przyj tych I B d

Klasa I Technikum