Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Walne Zgromadzenie Klubu Wnuka Sybiraka

IMG 6970 IMG 6957

Klub Wnuka Sybiraka powstał w marcu 2014 roku, przy współpracy Związku Sybiraków Koło w Giżycku
oraz Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku.
Klub zrzesza młodzież licealną, pragnących poznać historię Polaków zesłanych na Sybir.
Celem działalności Klubu Wnuka Sybiraka jest szerzenie pamięci o Golgocie Wschodu,
gromadzenie materiałów o Sybirakach i Sybirze oraz dbanie o Znaki Pamięci.

5 kwietnia tego roku, odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków Klubu Wnuka Sybiraka.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i Sztandaru Zwiąku Sybiraków
oraz wspólnego odśpiewania Hymnu Sybiraków. Ten moment był niezwykle podniosły i wzruszający,
szczególnie dla naszych gości - przedstawicieli Zwiazku Sybiraków Koło w Giżycku.

Pierwszym z punktów spotkania, było przyjęcie 53 nowych członków, oraz wybór nowych władz Klubu.
W głosowniu jawnym, członkowie wybrali nowy Zarząd, Komisję Rekrutacyjną oraz Kapitułę Pamięci.
Kolejnym punktem było przedstawienie sprawozdania z działalności Klubu za poprzedni rok
oraz opracowanie planu działania na rok kolejny.

GALERIA ZDJĘĆ