Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Bezpłatne szkolenia i staż za granicą

STAŻE DLA OSÓB W WIEKU 18 - 35 lat, które nie uczą się oraz są bezrobotne .

horyzonty baner2

 

 

Zdobądź międzynarodowe doświadczenie w branżach:

 • gastronomiczno - hotelarskiej,
 • turystycznej,
 • fryzjersko-kosmetycznej,
 • opieki nad osobami zależnymi.

Projekt:„Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

 Oferujemy:

 • 2-miesięczne staże zawodowe w zagranicznych firmach,
 • Kursy językowe i przygotowawcze do wyjazdu,
 • Indywidualne szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach,
 • Wsparcie i opiekę w trakcie całego projektu i wyjazdu,
 • Dla najlepszych gwarancja zatrudnienia po powrocie do Polski !!!

Zapewniamy:

 • Bezpłatny udział w projekcie,
 • Organizację i pokrycie kosdztów stażu zaganicznego w tym:

          * miejsca staży,

          * transport,

          * zakwaterowanie,

          * wyżywienie i kieszonkowe,

 • Atrakcyjne warsztaty i indywidualne szkolenia zawodowe,
 • Stypendia szkoleniowe,
 • Zwrot kosztów dojazdów.

 

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) jest w wieku 18-35 lat - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy w przypadku osób, które nie ukończyły 25 roku życia i ponad 12 miesięcy, w przypadku osób, które ukończyły 25 rok życia, a nie ukończyły 35 roku życia,

b) zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego lub warmińsko - mazurskiego (podregionu ełckiego),

c) nie pracuje lub jest bezrobotna (przez okres ostatnich 6 miesięcy min.- w przypadku osób, które nie ukończyły 25 roku życia i ponad 12 miesięcy w przypadku osób, które ukończyły 25 rok życia, a nie ukończyły 35 roku życia ),

d) osoba, która kształciła się w jednej z branż: gastronomicznej i hotelarskiej, fryzjerskiej i kosmetycznej lub opieki nad osobami zależnymi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 Okres realizacji projektu:od 01.02.2016 do 31.10.2017r.

Znajdź Szkołę lub ośrodek