Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

PIERWSZA POMOC...

doctor 1015624 640

W Polsce każdego roku umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem służb ratunkowych.

 CZY POTRAFIŁBYŚ URATOWAĆ SWOICH BLISKICH GDYBY ZASZŁA TAKA KONIECZNOŚĆ?

Ponieważ to od pierwszej pomocy, udzielonej natychmiast przez świadków zdarzenia, czy jest to wypadek drogowy, zatrzymanie krążenia, zadławienie, oparzenie czy też złamanie lub skręcenie, zależy przeżycie poszkodowanych oraz dalsze rokowanie w leczeniu. To te pierwsze chwile często decydują o późniejszym stanie poszkodowanego, gdyż już po 4-5 minutach, z powodu braku tlenu następują nieodwracalne zmiany w mózgu!

 Zapraszamy na 8-godzinne szkolenie, prowadzone w formie zajęć praktycznych, mających na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie czasu szkolenia i  nabycie maksimum umiejętności. Program szkolenia.

Znajdź Szkołę lub ośrodek