Nowe Kwalifikacje Nowe Perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

Page1 001

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby które:

- ukończyły 30 lat,

- zamieszkują powiat giżycki

- pozostają bez pracy: bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo

- pracują i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.spełniają jeden z poniższych warunków: 

  1. a) ich miesięczne zarobki nie przekracczaja kwoty 2250,00 zł brutto lub zamieszkują w gospodarstywie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto lub
  2. b)  sa zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki w poprzednim m-cu nnie przekroczyły kwoty 2250 złł brutto.