Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

SZKOLENIE STANAG - II edycja

stanag II

Celem szkolenia jest nauka języka specjalistycznego oraz zdobycie umijętności leksykalnych,

umożliwiającym słychaczom użytkowanie języka w sytuacjach zawodowych.