Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

NABÓR WNIOSKÓW-DOTACJE NA START II EDYCJA !!!

Dotacje

TRWA NABÓR WNIOSKÓW !!!

 

 Dokumenty należy składać w biurze Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5, osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera  (11-500 Giżycko, ul. Kopernika 5, skr. pocztowa 67).

 

 

DO POBRANIA:

 

 

Regulamin_udziału_w_projekcie_Dotacje_na_Start_-_II_edycja.pdf

 

Załącznik_nr__1._Wzór_Formularza_rekrutacyjnego_wraz_z_oświadczeniami.doc

 (formularz rekrutacyjny należy wypełnić komputerowo, wydrukować, dołączyć wskazane na ostatniej stronie formularza załączniki

i dostarczyć do Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Giżycku, osobiście bądź za pośrednictem poczty lub kuriera).