Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

BEZPŁATNE Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe !!!

kkz


 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE realizowane w ramach projektu

"NOWE KWALIFIKACJE-rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II edycja"

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I PRACUJĄCYCH !!!

 FORMY WSPARCIA:                                                                                                

W ramach projektu realizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe:

1. A.19 - FRYZJER - 690 godzin,

2. A.36 - PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI - 600 godzin,

3. A.65 - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH - 620 godzin.

Szkolenia rwalizowane będą w trybie zaocznym (weekendowo).

30% zajęć teoretycznych realizowanych będzie w formie kształcenia na odległość - e-learning.

 WARUNKI UDZIAŁU:

* złożenie Formularza rekrutacyjnego w Punkcie Rekrrutacyjnym (osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera),

* spełnienie kryteriów grupy docelowej tj. osoby dorosłe,

* rekrutacja uwzglednia odpowiednio pierszeństwo osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ogólnym, zawodowym.

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Załącznik_6_SW_Formularz_zgłoszeniowy_KKZ.doc