Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

BEZPŁATNE Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe !!!

 KKZ mini


 TRWA REKRUTACJA 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE realizowane w ramach projektu

"NOWE KWALIFIKACJE-rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II edycja"

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I PRACUJĄCYCH !!!

 

W ramach projektu realizowane będą nastepujące kwalifikacje:

A.19 - FRYZJER - 690 godzin,

A.36 - PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI - 600 godzin,

A.65 - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH - 620 godzin.

 

Projekt skierowany jest do osób:

 • powyżej 18 roku życia,
 • zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Z udziału w bezpłatnych KKZ wykluczone są jedynie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

 

W ramach projektu "Nowe kwalifikacje" oferujemy:

 • bezpłatny udział w szkoleniu,
 • podręcznik do nauki zawodu,
 • materiały dydaktyczne do zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • badania lekarskie,
 • zajęcia w systemie zaocznym (dwa weekendy w miesiącu),
 • 30% godzin realizowanych w formie e-learningu,
 • kwalifikacje potwierdzone przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży ( egzamin państwowy).

 

Warunki uczestnictwa:

 •  złożenie Formularza rekrutacyjnego w Punkcie Rekrrutacyjnym (osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera),
 • spełnienie kryteriów grupy docelowej,
 • rekrutacja uwzglednia odpowiednio pierszeństwo osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ogólnym, zawodowym.

 

 FORMULARZ REKRUTACYJNY:

Załącznik_6_Formularz_zgłoszeniowy_II_EDYCJA_KKZ.docx