Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Aktualności

MŁODZI I AKTYWNI - II edycja

ulotkamlodzi 

ologowanie unijne

MŁODZI I AKTYWNI

kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo

do 29 roku życia - II Edycja

 

Celem projektu jest zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy u 100 osób (48 kobiet i 52 mężczyzn) biernych zawodowo lub bezrobotnych w wieku 15-29 lat, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń i staży zawodowych prowadzącego do zatrudnienia.


Projekt skierowany jestdo 100 osób młodych (48 mężczyzn i 52 kobiet), w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET .

Ze wsparcia wyłączone są os. kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Poddziałania 1.3.1 POWER.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

• Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
• Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
• Warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” lub „Autoprezentacja”,
• Pośrednictwo pracy (śr. 2 godz./os.),
• Wsparcie psychologiczne (śr. 2 godz./os. zadanie 1, 5 godz./os. zadanie 2, 10 godz./osobę zadanie 3 – łącznie 17 godz./os.)
• Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu kończące się egzaminem zewnętrznym,
• 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

oraz wsparcie towarzyszące:

• Stypendia stażowe – 1 281,16 zł brutto miesięcznie
• Stypendium szkoleniowe – 8,54 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży

 

 PLIKI DO POBRANIA

 

REGULAMIN PROJEKTU  pobierz button png 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 pobierz button png 1

 

Projekt Twój Cel - PRACA

twoj cel 

 

ologowanie unijne
Projekt „Twój Cel-PRACA

- kompleksowy program aktywizacji

osób bezrobotnych z subregionu ełckiego” 

 

 

 

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 30-49 lat zamieszkujących subregion ełcki, prowadząca do znalezienie zatrudnienia przez min. 30 uczestników poprzez realizację kompleksowego zindywidualizowanego wsparcia do IX.2019.

Projekt skierowany jest do 60 osób (27 kobiet i 33 mężczyzn) bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 30-49 lat zamieszkujących podregion ełcki (zgodnie z KC), w tym:

1) 48 osób (27 kobiet i 21 mężczyzny) bezrobotnych, które jednocześnie kwalifikują się przynajmniej do jednej z grup:
• osoby długotrwale bezrobotne
• kobiety
• osoby niepełnosprawne
• osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie).

2) 12 bezrobotnych mężczyzn, którzy nie należą do kategorii osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych lub osób o niskich kwalifikacjach

Grupę docelową w projekcie stanowić będą:

• osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (min. 24 osoby)
• osoby długotrwale bezrobotne (min. 8 osób)
• osoby niepełnosprawne (min. 3 osoby).

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

• Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
• Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
• Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,
• Wsparcie psychologiczne (10 godz./os.)
• Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),
• Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba),
• 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

oraz wsparcie towarzyszące:

• Stypendia stażowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie
• Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
• ubezpieczenie NNW

 

   PLIKI DO POBRANIA            

 

 REGULAMIN PROJEKTU

pobierz button png 1 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  pobierz button png 1

 

 

 

 

Oferta szkoleniowa - Luty 2019

OFERTA LUTYT

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursową.

Szczegółowe informacje w biurze

Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Giżycku

ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko

tel. 87 428 22 16

 

SZKOLENIE STANAG - II edycja

stanag II

Celem szkolenia jest nauka języka specjalistycznego oraz zdobycie umijętności leksykalnych,

umożliwiającym słychaczom użytkowanie języka w sytuacjach zawodowych.

 

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

48366477 2233971880155050 5385612393290137600 o

Celem szkolenia jest przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenie ma charakter warsztatowy. Warsztat jest skoncentrowany na zdobywaniu umiejętności praktycznych,
postępowania w sytuacji udzielania pierwszej pomocy.

W PROGRAMIE

* obowiązek udzielania pierwszej pomocy - uwarunkowania prawne
* definicje związane z pierwszą pomocą
*  czynności poczatkowe w sytuacji udzielania pierwszej pomocy
* zasady udzielania pierwszej pomocy
* czynności doraźne wykonywane w różnych sytuacjach
* postępowanie we wstrząsie
* postepowanie w zatruciach
* postępowanie w zadławieniach
* postępowanie w sytuacji utraty przytomności
* postępowanie w krwotokach
* postępowanie w złamaniach
* opatrywanie ran

 

 

 

KURS OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

38450854 2150467215172184 8083431014338134016 o

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień dających prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowycm
następujących typów:

* naładowane
* unoszące
* podnośnikowe
* ciągnikowe

W PROGRAMIE:

* BHP pracy operatora wózka
* typy stosowanych wózków jzdniowych
* czynności operatora przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy i po jej zakończeniu
* czynności operatora podczas pracy
* wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
* wiadomości z zakresu dozoru technicznego
* ryzyko zawodowe
* praktyczna nauka obsługi oraz jazdy
* egzamin

NABÓR WNIOSKÓW-DOTACJE NA START II EDYCJA !!!

Dotacje

TRWA NABÓR WNIOSKÓW !!!

 

 Dokumenty należy składać w biurze Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Giżycku, ul. Kopernika 5, osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera  (11-500 Giżycko, ul. Kopernika 5, skr. pocztowa 67).

 

 

DO POBRANIA:

 

 

Regulamin_udziału_w_projekcie_Dotacje_na_Start_-_II_edycja.pdf

 

Załącznik_nr__1._Wzór_Formularza_rekrutacyjnego_wraz_z_oświadczeniami.doc

 (formularz rekrutacyjny należy wypełnić komputerowo, wydrukować, dołączyć wskazane na ostatniej stronie formularza załączniki

i dostarczyć do Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Giżycku, osobiście bądź za pośrednictem poczty lub kuriera).

WIZAŻ - MAKIJAŻ

ZAPISY DO 07.04.2018 r. - TELEFONICZNIE 87 428  22  16  LUB MAILOWO gizycko@zdz.białystok.pl 

UCZYMY OD PODSTAW !!!

Wizaz

GALERIA ZDJĘĆ Z OSTATNIEJ EDYCJI WARSZTATÓW !!!

Cel kursu:

Przygotowanie słuchaczy do wykonywania różnych makijaży.

Wymagania stawiane uczestnikom:
Kandydat na słuchacza warsztatów powinien posiadać zdolności plastyczne i manualne, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w tym zawodzie. Ze względu na prace z ludźmi powinien być otwarły, cierpliwy, wyrozumiały i kontaktowy.

Absolwent warsztatów jest doskonale przygotowany do wykonywania zawodu wizażysty. Podczas ćwiczeń i pokazów może cały czas korzystać z indywidualnych i fachowych porad naszej specjalistki. W trakcie zajęć realizowanych przez wysoko wykwalifikowanego trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie praktyczne i doskonałe przygotowanie pedagogiczne, ma do dyspozycji wyłącznie wysokiej jakości kosmetyki używane w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych, a także studiach wizażu.

Absolwent warsztatów potrafi:

• określić przynależność osoby do typu kolorystycznego,

• dobierać właściwe dla określonej pory roku odcienie kolorów,

• przeprowadzać zabieg peelingu,

• przygotować skórę do nałożenia makijażu,

• skorygować defekty skóry przy pomocy korektorów,

• charakteryzować rodzaje kosmetyków stosowanych przy wykonaniu makijażu,

• stosować odpowiednie techniki nanoszenia kosmetyków przy wykonaniu makijażu,

• charakteryzować różne rodzaje podkładów,

• stosować różne techniki nakładania podkładów,

• charakteryzować rodzaje pudrów,

• odpowiednio nakładać puder,

• charakteryzować rodzaje różu,

• odpowiednio nakładać róż,

• korygować kształt twarzy i jej elementów przy pomocy różu,

• charakteryzować rodzaje kosmetyków do makijażu oczu i rzęs,

• nakładać cienie do powiek, tuszować i modelować rzęsy,

• charakteryzować rodzaje pomadek do ust, sposób ich nanoszenia i utrwalania,

• stosować odpowiednio konturówkę do obrysowania kształtu ust,

• wykonywać różne rodzaje makijaży w tym m.in.:

-makijaż biznesowy,

-makijaż wieczorowy,

-makijaż ślubny,

-makijaż kobiety dojrzałej,

-makijaż koktajlowy,

-makijaż inspirowany,

• wybrać rodzaj makijażu uwzględniając okoliczności jego prezentacji,

• wybrać rodzaj makijażu uwzględniając konieczność skorygowania "niedociągnięć" urody,

• osiągnąć efekt naturalności.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.z 2014 r. poz.622 ).

 

 

BEZPŁATNE Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe !!!

 KKZ mini


 TRWA REKRUTACJA 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE realizowane w ramach projektu

"NOWE KWALIFIKACJE-rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych - II edycja"

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I PRACUJĄCYCH !!!

 

W ramach projektu realizowane będą nastepujące kwalifikacje:

A.19 - FRYZJER - 690 godzin,

A.36 - PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI - 600 godzin,

A.65 - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH - 620 godzin.

 

Projekt skierowany jest do osób:

 • powyżej 18 roku życia,
 • zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Z udziału w bezpłatnych KKZ wykluczone są jedynie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

 

W ramach projektu "Nowe kwalifikacje" oferujemy:

 • bezpłatny udział w szkoleniu,
 • podręcznik do nauki zawodu,
 • materiały dydaktyczne do zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • badania lekarskie,
 • zajęcia w systemie zaocznym (dwa weekendy w miesiącu),
 • 30% godzin realizowanych w formie e-learningu,
 • kwalifikacje potwierdzone przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży ( egzamin państwowy).

 

Warunki uczestnictwa:

 •  złożenie Formularza rekrutacyjnego w Punkcie Rekrrutacyjnym (osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera),
 • spełnienie kryteriów grupy docelowej,
 • rekrutacja uwzglednia odpowiednio pierszeństwo osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ogólnym, zawodowym.

 

 FORMULARZ REKRUTACYJNY:

Załącznik_6_Formularz_zgłoszeniowy_II_EDYCJA_KKZ.docx

 

 

 

 

 

 

 

POMAGAMY zwalnianym ...

Straciłeś pracę? A może jesteś na wypowiedzeniu lub wiesz, że pracodawca nie przedłuży ci umowy? ...

ULOTKA page 001Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 02.01.2017 – 31.12.2018
  realizuje projekt:

„POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10– Regionalny rynek pracy

Działanie 10.5– Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 95% osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w grupie 160 osób z subregionu ełckiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń, staży, dotacji do 31.12.2018r.

Projekt skierowany jestdo 160 osób, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, ełcki, gołdapski, olecki przy czym 100 osób będą to osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz60 osób będą to osoby pracująceprzewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy.

 

 

Kompleksowa pomoc będzie udzielana w ramach ścieżki szkoleniowej :

ścieżka szkoleniowa dla 130 osób zakłada realizację:

 • *doradztwa zawodowego(10h/os. w tym 2h opracowanie IPD)
 • *poradnictwa psychologicznego (24h/gr): warsztat „gotowość do zmian”, wzmacnianie wiary w siebie, odbudowanie motywacji do podjęcia/utrzymania zatrudnienia.
 • *pośrednictwa pracy
 • *kursów zawodowych dla 130os. w śr. 5 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD) stworzonego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 6,50 zł brutto za każdą godzinę szkolenia.
 • 3-miesięcznych staży zawodowych dla 70 osób(w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1850 zł/m-c brutto).