Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Szkoły dzienne

   LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - KLASA MUNDUROWA

Szkoła promuje zalety zawodowej służby wojskowej, policyjnej, straży granicznej i straży pożarnej. 32 zmniejszony
W ramach nauki uczniowie realizują obowiązkowe oraz dodatkowe zajęcia dydaktyczne, takie jak:
* Propedeutyka służb mundurowych,
* Samoobrona,
* Musztra i regulaminy służb mundurowych,

* Dodatkowe zajęcia sportowe.

Logo WAT

28 marca 2012 roku podpisany został List intencyjny między

Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie

a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

W ramach porozumienia WAT zobowiązał się między innymi do: 2 wyklęci 
* Objęcia patronatem naukowym ZDZ,
* Prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania
   konsultacji pomocy w opracowywaniu zajęć w szkołach,
* Współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze
   naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów,
* Współorganizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych
   oraz spotkań kulturalno-historycznych,
* Zapraszania uczniów klas maturalnych do udziału w studenckich Kołach Naukowych.
 
szkoła 1

W ramach współpracy ZDZ zobowiązał się między innymi do:

* Propagowania wśród uczniów oferty studiów WAT,

* Zapraszania studentów kierunków wojskowych i cywilnych do udziału w spotkaniach  naukowych,

   kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych na terenie szkoły.

  
logo 15gbz

W listopadzie 2012 roku podpisaliśmy

porozumienie o współpracy

15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną  

im. Zawiszy Czarnego.

porozumienie
 
Generał Jako szkoła zobowiązaliśmy się do:
> popularyzacji i eksponowania tradycji oraz współczesnego oblicza jednostki wojskowej
   w środowisku szkolnym,
> zapoznania uczniów ze specyfiką służby w Wojskach Lądowych,
> zapraszania przedstawicieli Jednostki Wojskowej do udziału w ważnych wydarzeniach
   oraz przedsięwzięciach szkoły,
> udziału przedstawicieli szkoły w obchodach Święta Jednostki Wojskowej oraz innych
   uroczystościach.
 
Jednostka Wojskowa zobowiązała się do: Misiek
< udzielania merytoryczno-organizacyjnej i logistycznej pomocy w procesie
   edukacyjnym uczniów klas mundurowych,
< umożliwienia wejścia uczniom klas mundurowych na teren Jednostki Wojskowej
< zorganizowania szkolenia strzeleckiego,
< zorganizowania obozu wojskowego na poligonie.
 
strzelnica 2 Uczniowie w trakcie nauki:
* zapoznają się z Regulaminem Wojsk Lądowych,
* systematycznie ćwiczą musztrę wojskową, 
* organizują uroczyste akademie, w której uczestniczą przedstawiciele 15 Giżyckiej Brygady
   Zmechanizowanej oraz władze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, 
* uczestniczą wraz z Wojskami Lądowymi w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,
* uczestniczą w dodatkowych zajęciach z samoobrony,
* zapoznają się z warunkami rekrutacji w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu
   oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
* uczestniczą w zajęciach na strzelnicy organizowanych przez 15 Giżycką Brygadę 
   Zmechanizowaną im. Zawiszy Czarnego,
* aktywnie uczestniczą w zajęciach survivalowych.
 

Klub Wnuka Sybiraka1

 

30 stycznia 2014 roku podpisalismy porozumienie

z Zarządem koła Związku Sybiraków w Giżycku

i utworzyliśmy w szkole "KLUB WNUKA SYBIRAKA"

 

 TECHNIKUM kształcące w zawodzie technik usług fryzjerskich

 
zdjęcie A

Szkoła przygotowuje do egzmainu maturalnego i zawodowego.  

Posiadamy własną pracownię fryzjerską, w której uczennice, po 5-8 godzin w tygodniu,

pod czułym okiem profesjonalisty doskonalą swoje umiejętności.

Co roku jeździmy na profesjonalne TARGI FRYZJERSKIE do Poznania - wyjazd dofinansowuje   targi poznań1  
Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. 
Targi te stanowią znakomitą bazę szkoleniową dla adeptów branży fryzjerskiej. Tam poznajemy 
najnowsze trendy w modelowaniu i strzyżeniu włosów, kosmetyce oraz stylizacji paznokci.
   
zdjęcie 3 Hiszpania1 Realizujemy projekt mobilności "Praktyka zagraniczna kluczem do przyszłości uczniów 
kształcących się w zawodzie fryzjera" finansowany ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Programu Leonardo da Vinci oraz Erasmus+, będącego elementem Programu "Uczenie się 
przez całe życie". Celem projektu jest rozwój zawodowy wpływający na wzrost szans zatrudnienia
i mobilności na rynku pracy młodych ludzi. W ramach projektu naszym uczennicom oferujemy:
* Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne do stażu zagranicznego   Walencja praktyki
  (60-godzinny Hiszpański kurs językowo-kulturowy przed wyjazdem na staż, 
   kontynuacja naki w trakcie stażu).
* 3-tygodniowy staż-praktyki zawodowe w salonach fryzjerskich
   w Walencji (Hiszpania)  w kompleksie edukacyjnym w Cheste i innych miejscach 
   związanych z branżą fryzjersko-kosmetyczną. Uczestnicy stażu czerpią wiedzę i umiejętności   
   zawodowe ćwiczą umiejętności komunikacyjne, a także poznają kulturę i obyczaje regionu  
   Walencji i Hiszpanii w trakcie uczestnictwa w wycieczkach.
   Otrzymują potwierdzenie odbytego przygotowania językowo-kulturowego,
   ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, potwierdzający nabyte kwalifikacje 
   i umiejętności. 
Udział w stażu jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione: transport na lotnisko, przelot  konkurs fryzjerski wercia
do Hiszpanii, tansport wm iejscu odbywania stażu, ubezpieczenie, zakwaterowanie z wyżywieniem,
organizację praktyk zawodowych w salonach fryzjerskich, zajęć językowych i kulturowych, czasu 
wolnego oraz opiekę. 
Jesteśmy jedyną szkołą 
w POWIECIE GIŻYCKIM !!!
Pracownia2 W ramach uzupełnienia kwalifikacji, naszym uczennicom, organizujemy  Pracownia1
dodatkowe szkolenia zawodowe, między innymi wizażu i stylizacji,
potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu.
 
 
     
konkurs ślubny2 Jeździmy na konkursy fryzjerskie. W jednym z nich - "Ślubny kaprys" Konkurs ślubny rozdanie1
uczennice klasy I zdobyły wyróżnienie.
Systematycznie, raz na kwartał, w szkole organizowane są konkursy
fryzjerskie, a zwyciężczynie otrzymują atrakcyjne nagrody.
 
     
Halloween1

Swoje umiejętności uczennice doskonalą na zajeciach z pracowni fryzjerskiej:

Awangarda2
* oceniają stan włosów i skóry głowy,
* dobierają odpowiednie preparaty i kosmetyki do pielegnacji włosów 
   i skóry głowy,
* profesjonalnie myją głowę i wykonują zabiegi pielenacyjne,
* dobierają techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów,
* dobierają preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów zabiegów
   chemicznych na włosach (koloryzacja, ondulacja, prostowanie),
* wszystkie czynności i zabiegi dostosowywane są do potrzeb indywidualnego
   klienta, jego kształtu twarzy, cery, urody, budowy ciała.
     
Targi1 Uczennice: halloween 4
Organizują pokazy tematyczne w szkole.
Uczestniczą w szkoleniach firm kosmetycznych i fryzjerskich,
dzięki czemu zapoznają się z nowościami na rynku branżowym.
 
                                                ZAPRASZAMY !!!

 

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek