Giżycko

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkoła

Rekrutacja do szkół dziennych

 rekr1

Ważne informacje dotyczące warunków kształcenia w naszych szkołach:

 • Co roku, jeden z naszych uczniów - uzyskujący średnią ocen ponad 4,75 jest LAUREATEM STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW;

 • Wszyscy uczniowie ze średnią powyżej 4,75 otrzymują szkolne stypendium naukowe.
 • Nasi nauczyciele to egzaminatorzy maturalni;
 • Prowadzimy dziennik elektroniczny, w którym znajdą Państwo aktualne informacji na temat ocen, frekwencji oraz uwag;
 • Jesteśmy małym środowiskiem, dlatego bezpieczeństwo w naszej szkole, to nie tylko puste słowa, to norma i codzienność.                                             Standard bezpieczeństwa podnosi prowadzony w szkole monitoring.

Zasady rekrutacji w szkołach dziennych:

O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje:

 • Liczba punktów uzyskanych przez kandydata z egzaminu gimnazjalnego oraz świadectwa ukończenia szkoły;
 • Liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły;
 • Kandydaci przyjmowani są do szkół według listy rankingowej, którą wyznaczy suma uzyskanych punktów;

 

Do poszczególnych klas, w procesie rekrutacji, uwzględnia się oceny z nastepujacych przedmiotów:

przedmiotyrekr3

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - KLASA MUNDUROWA

 rekr4

rekr5

 • Szkoła promuje zalety zawodowej służby wojskowej, policyjnej, straży granicznej i straży pożarnej;
 • Mamy podpisane porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Akademią Obrony Narodowej         
  i 15 Giżycżołnierzką Brygadą Zmechanizowaną;
 • W ramach współpracy z 15 GBZ jeździmy na ćwiczenia poligonowe, strzeleckie, pokazy sprzętu wojskowego, uczestniczymy w świętach i uroczystościach wojskowych, ćwiczymy musztrę na placu 2 Batalionu                             Zmechanizowanego;
 • W ramach nauki realizowane są, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, przedmioty bezpośrednio związane ze służbami mundurowymi:  propedeutyka służb mundurowych, samoobrona, zajęcia sportowe oraz wyjścia            survivalowe;
 • Szkoła przygotowuje ucznia do zdania egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki w szkołach policealnych   i na wyższych uczelniach mundurowych (wojskowych, policyjnych, ...) i cywilnych. 

Jeżeli w życiu nie boisz się wyzwań, jesteś gotów na pokonanie własnych słabości - postaw na klasę mundurową!

   

WYMAGANE DOKUMENTY ↓

* Podanie o przyjęcie do szkoły <----POBIERZ

* Oświadczenie rodzica ←POBIERZ,

* Umowa z rodzicami ucznia dotycząca kształcenia<----POBIERZ

* Druk naboru elektronicznego po gimnazjum/ po szkole podstawowej <-----POBIERZ

* Świadectwo ukończenia gimnazjum,

* Zaświadczenie - wyniki egzaminu gimnazjalnego,

* Dwie fotografie (37mm x 52 mm).

 

  TECHNIKUM kształcące w zawodzie technik usług fryzjerskich

 rekr6

 rekr7

fryzjer

Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego;

Posiadamy własną pracownię fryzjerską, w której uczennice i uczniowie, po 5 godzin w tygodniu, pod czujnym okiem profesjonalisty doskonalą swoje umiejętności;

Co roku jeździmy na profesjonalne Targi Fryzjerskie do Poznania - wyjazd dofinansowuje Prezes Zarządu ZDZ w Białymstoku;

W ramach projektu Leonardo da Vinci oraz Erasmus+ uczennice i uczniowie wyjeżdżają na 3-tygodniowe staże do Walencji - w HISZPANII;

JESTEŚMY JEDYNĄ SZKOŁĄ W POWIECIE GIŻYCKIM;

W ramach uzupełnienia kwalifikacji organizujemy dodatkowe szkolenia zawodowe, między innymi wizażu i stylizacji.

Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy unii europejskiej!

WYMAGANE DOKUMENTY ↓

* Podanie o przyjęcie do szkoły ←POBIERZ,

* Oświadczenie rodzica ←POBIERZ,

* Umowa z rodzicami ucznia dotycząca kształcenia <---POBIERZ

 *Druk naboru elektronicznego po gimnazjum/ po szkole podstawowej <-----POBIERZ

* Świadectwo ukończenia gimnazjum,

* Zaświadczenie - wyniki egzaminu gimnazjalnego,

* Dwie fotografie (37mm x 52 mm).

Znajdź Szkołę lub ośrodek